en

Zeevou se diensvoorwaardes

Hierdie diensvoorwaardes is bedoel om ons verpligtinge as diensverskaffer en u verpligtinge as klant te verduidelik.

 

Welkom by Zeevou, 'n aanlyn diens vir boekhouding en persoonlike finansies wat veral vir klein ondernemings ontwerp is. Hierdie diensvoorwaardes is bedoel om ons verpligtinge as diensverskaffer en u verpligtinge as klant te verduidelik. Lees dit asseblief aandagtig deur.

Hierdie voorwaardes is bindend vir enige gebruik van die diens en is op U van toepassing vanaf die tyd dat Zeevou u toegang tot die diens bied.

Die diens sal mettertyd ontwikkel op grond van gebruikersterugvoer. Hierdie voorwaardes is nie bedoel om elke vraag te beantwoord of elke probleem aan te spreek wat deur die gebruik van die diens geopper word nie. Zeevou behou die reg voor om hierdie voorwaardes te eniger tyd te verander, met ingang van die plasing van gewysigde bepalings, en Zeevou sal alles in die werk stel om hierdie wysigings per e-pos of kennisgewing via die webwerf aan u te kommunikeer. Die diensvoorwaardes sal waarskynlik mettertyd verander. Dit is u verpligting om te verseker dat u die mees onlangse bepalings wat op die webwerf beskikbaar is, gelees, verstaan ​​en daartoe instem.

Soms kan Zeevou om geldige redes wysigings aan die Ooreenkomste aanbring, soos die verbetering van die bestaande funksies of funksies of die toevoeging van nuwe funksies of funksies aan die Diens, implementering van vooruitgang in wetenskap en tegnologie, en redelike tegniese aanpassings aan die Diens, om die werking of die sekuriteit van die diens, en om wetlike of regulatoriese redes. Wanneer Zeevou wesenlike veranderinge aan die Ooreenkomste aanbring, sal ons u onder die omstandighede kennis gee soos toepaslik, byvoorbeeld deur 'n prominente kennisgewing te vertoon of u ooreenkoms binne die Diens te soek of 'n e-pos aan u te stuur. In sommige gevalle sal Zeevou u vooraf daarvan in kennis stel, en u volgehoue ​​gebruik van die diens nadat die veranderinge aangebring is, is u aanvaarding van die veranderinge. Maak dus seker dat u sodanige kennisgewing aandagtig deurlees. As u nie die diens onder die nuwe weergawe van die ooreenkomste wil gebruik nie, kan u u rekening beëindig deur ons te e-pos sukses@zeevou.com.

Zeevou sal redelike pogings aanwend om die diens operasioneel te hou. Sekere tegniese probleme, instandhouding of toetsing of opdaterings wat nodig is om veranderinge in toepaslike wette en regulatoriese vereistes te weerspieël, kan egter van tyd tot tyd tot tydelike onderbrekings lei. Zeevou behou die reg voor om, van tyd tot tyd, op enige tydstip, funksies en funksies van die diens te verander of te staak, met vooraf kennisgewing waar moontlik, alles sonder aanspreeklikheid teenoor u, behalwe waar dit deur die wet verbied word, om geldige redes soos in geval van opregte onderbreking, wysiging of staking van die diens of enige funksie of funksie daarvan, of die bestaande funksies of funksies moet herstel, onderhou of verbeter, of om nuwe funksies of funksies by die diens te voeg, of om vooruitgang te implementeer in wetenskap en tegnologie of om die bedienbaarheid of veiligheid van die diens te verseker, wetlike en regulatoriese redes.

Deur te registreer om die diens te gebruik, erken u dat u hierdie bepalings en ons gelees het Privaatheidsbeleid (beskikbaar by https://zeevou.com/privacy-policy/) wat uiteensit hoe ons persoonlike data verwerk. U erken ook dat u die gesag het om namens enige persoon vir wie u die diens gebruik, op te tree. Daar word geag dat u hierdie bepalings ingestem het namens enige entiteit vir wie u die diens gebruik.

1. Definisies

“Ooreenkoms”

beteken hierdie diensvoorwaardes.

"Toegangsgeld"

beteken die maandelikse fooi (uitgesluit enige belastings en pligte) wat u betaalbaar is ooreenkomstig die fooi-bylae.

"Vertroulike informasie"

bevat alle inligting wat tussen die partye by hierdie ooreenkoms uitgeruil is, hetsy skriftelik, elektronies of mondeling, insluitend die diens, maar sluit nie inligting in wat publiek beskikbaar is of word nie, behalwe deur ongemagtigde openbaarmaking deur die ander party.

"Data"

beteken enige data of inhoud wat deur u of met u gesag op die webwerf ingevoer word.

“Fooiskedule”

beteken die inligting rakende intekeninge en fakturering soos uiteengesit op die Zeevou-intekeninge en faktuurbladsye op die webwerf , of enige ander bladsy (s) op die webwerf wat deur Zeevou in kennis gestel word, wat van tyd tot tyd deur Zeevou opgedateer of gewysig kan word.

“Intellektuele Eiendomsreg”

beteken enige patent, handelsmerk, diensmerk, outeursreg, morele reg, reg op 'n ontwerp, kundigheid en enige ander intellektuele of industriële eiendomsreg, oral in die wêreld, al dan nie geregistreer nie.

"Service"

beteken die gasvryheidsbestuursdienste wat beskikbaar gestel word (wat van tyd tot tyd deur Zeevou verander of opgedateer kan word) via die webwerf.

“Webwerf”

beteken die internetwerf op die domein zeevou.com of enige ander webwerf wat deur Zeevou bedryf word.

“Zeevou”

beteken Zeevou Beperk, opgeneem en geregistreer in Jersey onder geregistreerde nommer 132351 te Kensington Chambers, 1ste Verdieping, Kensington Pl 46/50, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Kanaaleilande.

"Uitgenooide gebruiker"

beteken enige persoon of entiteit, behalwe die intekenaar, wat van tyd tot tyd die diens gebruik met die magtiging van die intekenaar.

“Intekenaar”

beteken die persoon wat registreer om die diens te gebruik, en, waar die konteks dit toelaat, enige entiteit insluit namens wie die persoon registreer om die diens te gebruik.

“Jy”

beteken die intekenaar, en waar die konteks dit toelaat, 'n genooide gebruiker. 'U' het 'n ooreenstemmende betekenis.

“Gebruikersinhoud”

beteken enige inhoud wat deur u by die Diens gevoeg of opgelaai is en gebruik word vir die bemarking of voorstelling van u produkte of dienste, insluitend, maar nie beperk nie tot, beelde, beskrywings, geriewe en resensies.

2. Gebruik van sagteware

Zeevou verleen u die reg tot toegang tot en gebruik van die diens via die webwerf met die spesifieke gebruikersrolle wat volgens u inskrywingstipe tot u beskikking is. Hierdie reg is nie-eksklusief, nie oordraagbaar nie, en beperk deur en onderhewig aan hierdie ooreenkoms. U erken en stem in dat, onderworpe aan enige toepaslike skriftelike ooreenkoms tussen die intekenaar en die genooide gebruikers, of enige ander toepaslike wette:

1. die intekenaar bepaal wie 'n uitgenooide gebruiker is en watter vlak van gebruikersrol toegang het tot die betrokke organisasie en diens wat die genooide gebruiker het;

2. die intekenaar verantwoordelik is vir al die genooide gebruikers se gebruik van die diens wat verband hou met hul organisasie;

3. die intekenaar te alle tye die toegangsvlak van elke genooide gebruiker tot die betrokke organisasie en diens beheer en kan die toegang, of vlak van toegang, op enige tyd en om watter rede ook al, herroep of verander, in welke geval daardie persoon of entiteit sal ophou om 'n Uitgenooide Gebruiker te wees of na gelang van die geval daardie verskillende vlak van toegang het;

4. indien daar 'n dispuut bestaan ​​tussen 'n intekenaar en 'n uitgenooide gebruiker rakende toegang tot enige organisasie of diens, sal die intekenaar besluit watter toegang of die vlak van toegang tot die relevante data of diens wat die uitgenooide gebruiker het, indien wel, vir die intekenaar se organisasie.

5. Zeevou het die reg om 'n rekening vir elke genooide gebruiker te skep en direk met hulle te kontak. Die uitgenooide Gebruiker het die reg om met Zeevou as 'n intekenaar in gesprek te tree en kan interaksie hê met ander organisasies wat ook die Dienste gebruik.

3. U verpligtinge

1. Betalingsverpligtinge:

Zeevou bedryf 'n gratis plan en betaalde intekeninge. As u nie die gratis plan gebruik nie, an Faktuur vir die Toegangsfooi word elke maand uitgereik in ooreenstemming met die besonderhede uiteengesit in die Fooiskedule. Zeevou sal voortgaan om U te faktureer in ooreenstemming met die tariefskedule totdat hierdie ooreenkoms beëindig word ooreenkomstig klousule 8.

Alle Zeevou-fakture sal per e-pos aan u gestuur word, of aan 'n faktuurkontak wie se besonderhede deur u verstrek word. Die betaling van alle bedrae wat in 'n faktuur gespesifiseer word, moet ooreenkomstig die tariefskedule betaal word. U is verantwoordelik vir die betaling van alle belastings en pligte, benewens die toegangsfooi.

Zeevou kan van tyd tot tyd die prys vir die betaalde intekeninge, insluitend herhalende intekengelde, die voorafbetaalde tydperk (vir tydperke wat nog nie betaal is nie), of kodes verander en sal vooraf enige prysveranderings aan u meedeel en, indien van toepassing, hoe om daardie veranderinge te aanvaar. Prysveranderings tree in werking aan die begin van die volgende inskrywingstydperk na die datum van die prysverandering. Onderhewig aan toepaslike wetgewing, aanvaar u die nuwe prys deur aan te hou om die diens te gebruik nadat die prysverandering in werking getree het. As u nie met 'n prysverandering saamstem nie, het u die reg om die verandering te verwerp deur uit te teken by die betaalde intekening voordat die prysverandering in werking tree. Sodra BTW van toepassing is, stem u in om dit boonop die bestaande prys te betaal.

As u vir 'n betaalde intekening registreer, kan u om enige of geen rede van mening verander en binne dertig (30) dae volle terugbetaling ontvang van alle gelde wat begin vanaf die dag waarop u vir die betrokke diens aanmeld (die "Afkoeling- af tydperk ”) in ooreenstemming met die volgende:

 • As u vir 'n verhoor aanmeld, stem u in dat die afkoeltydperk vir die betaalde intekening waarvoor u 'n verhoor ontvang, veertien (14) dae begin nadat u die proef begin het. As u nie die betaalde intekening kanselleer voordat die afkoelperiode eindig nie, verloor u u herroepingsreg en magtig Zeevou om elke maand outomaties die ooreengekome prys van u te hef totdat u die betaalde intekening kanselleer.
 • As u 'n betaalde intekening koop sonder proeflopie, magtig u Zeevou om elke maand outomaties van u af te betaal totdat u dit kanselleer. U stem in dat die afkoelperiode veertien (28) dae na u aankoop beskikbaar is, maar verlore gaan sodra u die diens gedurende daardie tydperk gebruik.

As u van mening is dat Zeevou u verkeerd gefaktureer het, moet u Zeevou kontak nie later nie as 60 dae na die sluitingsdatum op die eerste faktuurstaat waarin die fout of probleem verskyn het, om aanpassing of krediet te ontvang. Navrae moet gerig word aan Zeevou se Partner Success Team.

2. Voorkeurpryse of afslag:

U kan van tyd tot tyd voorkeurpryse of afslag vir die toegangsfooie aangebied word as gevolg van die aantal organisasies wat u by die diens gevoeg het of wat met u magtiging bygevoeg is of as gevolg van u gebruik van die diens ( 'Organisasies'). In aanmerking te kom vir sodanige voorkeurpryse of afslag, is dit onderhewig aan u aanvaarding van die verantwoordelikheid vir die betaling van toegangsfooie met betrekking tot al u organisasies. Sonder afbreuk te doen aan enige ander regte wat Zeevou mag hê kragtens hierdie bepalings of volgens wetgewing, behou Zeevou die reg voor om fakture te lewer vir die volledige (nie-verdiskonteerde) toegangsfooie wat betaal word of opskort of beëindig u gebruik van die diens ten opsigte van enige of alle van u organisasies in die geval dat enige fakture vir daardie toegangsfooie nie volledig betaal word in ooreenstemming met die vereistes uiteengesit in die fooi-bylae nie.

Ons kan ook spesiale promosieplanne, lidmaatskappe of dienste aanbied, insluitend die aanbied van produkte en dienste van derdepartye in samewerking met of deur die diens. Ons is nie verantwoordelik vir die produkte en dienste wat deur sulke derde partye gelewer word nie. Ons behou die reg voor om ons aangebied inskrywingsplanne en promosie-aanbiedinge te eniger tyd te verander, te beëindig of anders te wysig in ooreenstemming met hierdie Voorwaardes.

As u 'n kode, geskenkkaart, voorafbetaalde aanbod of ander aanbod gekoop of ontvang het wat deur of namens Zeevou aangebied of verkoop word vir toegang tot 'n betaalde intekening ('Kode'), moet u afsonderlike bepalings en voorwaardes saam met die Kode kan ook van toepassing wees op u toegang tot die diens en u stem in om sodanige bepalings en voorwaardes na te kom. U kan ook toegang tot 'n betaalde intekening deur 'n derde party koop. In sulke gevalle kan afsonderlike bepalings en voorwaardes met sodanige derde party, benewens die ooreenkomste, van toepassing wees op u toegang tot die diens.

3. Algemene verpligtinge:

U moet die diens en webwerf slegs gebruik vir u eie wettige interne besigheidsdoeleindes, in ooreenstemming met hierdie bepalings en enige kennisgewing wat deur Zeevou gestuur word of 'n voorwaarde wat op die webwerf geplaas word. U mag die diens en webwerf namens ander gebruik of om dienste aan ander te lewer, maar as u dit doen, moet u toesien dat u daartoe gemagtig is en dat alle persone vir wie of aan wie dienste gelewer word, voldoen aan en aanvaar alle bepalings van hierdie ooreenkoms wat op U van toepassing is.

4. Toegangsvoorwaardes:

1. U moet toesien dat alle gebruikersname en wagwoorde wat benodig word om toegang tot die diens te kry, veilig en vertroulik gehou word. U moet Zeevou onmiddellik in kennis stel van enige ongemagtigde gebruik van u wagwoorde of enige ander inbreuk op sekuriteit en Zeevou sal u wagwoord herstel en u moet alle ander aksies neem wat Zeevou redelikerwys nodig ag om die veiligheid van Zeevou se rekenaarstelsels en -netwerke te handhaaf of te verbeter toegang tot die dienste. Zeevou behou die reg voor om registrasie van wagwoorde wat hy as onvanpas beskou, te weier of te kanselleer.

2. As u 'n voorwaarde van hierdie bepalings het, moet u:

i. nie die veiligheid of integriteit van Zeevou se rekenaarstelsels of -netwerke probeer ondermyn nie, of, waar die Dienste deur 'n derde party aangebied word, die derde party se rekenaarstelsels en -netwerke nie;

ii. die Dienste nie gebruik, of misbruik nie, op enige manier wat die funksionaliteit van die Dienste of Webwerf, of ander stelsels wat gebruik word om die Dienste te lewer, benadeel of die vermoë van enige ander gebruiker om die Dienste of Webwerf te gebruik, benadeel nie;

iii. nie probeer om ongemagtigde toegang te verkry tot enige ander materiaal as dié waartoe u uitdruklike toestemming gegee is nie, of tot die rekenaarstelsel waarop die dienste aangebied word;

iv. nie die lêers wat enige ander persoon se rekenaartoestelle of sagteware, inhoud wat aanstootlik kan wees, of materiaal of gegewens in stryd met enige wet (insluitend gegewens of ander materiaal wat deur outeursreg of handelsgeheime beskerm word nie) oordra of invoer op die webwerf nie: wat u nie die reg het om te gebruik nie); en

v. nie enige rekenaarprogramme wat gebruik word om die dienste te lewer of om die webwerf te bedryf, te wysig, te kopieer, aan te pas, te reproduseer, uitmekaar te haal, te dekompileer of omskakel, behalwe as dit streng nodig is om een ​​van die programme vir normale werking te gebruik nie.

Alhoewel Zeevou geen verpligting het om u gebruik van die dienste te monitor nie, mag Zeevou dit doen en mag dit die gebruik van die dienste wat volgens haar in stryd met die voorgaande mag wees, verbied.

5. Gebruiksbeperkings:

Die gebruik van die diens kan onderhewig wees aan beperkings, insluitend maar nie beperk nie tot die hoeveelheid data wat u op Zeevou se bedieners kan stoor, of die aantal oproepe wat u mag toepas teen Zeevou se toepassingsprogrammerings-koppelvlak. Sodanige beperkings word aangeraai.

6. Kommunikasievoorwaardes:

As u van hierdie voorwaardes gebruik maak, as u enige kommunikasie-instrumente wat beskikbaar is via die webwerf (soos enige forum, kletskamer of boodskapsentrum) gebruik, stem u slegs in om sulke kommunikasie-instrumente vir wettige en wettige doeleindes te gebruik. U mag geen sodanige kommunikasie-instrument gebruik vir die plasing of verspreiding van materiaal wat nie verband hou met die gebruik van die dienste nie, insluitend (maar nie beperk nie tot): aanbiedings van goedere of dienste te koop, ongevraagde kommersiële e-pos, lêers wat die rekenaar van enige ander persoon kan beskadig. toestelle of sagteware, inhoud wat aanstoot kan gee vir enige ander gebruikers van die dienste of die webwerf, of materiaal wat in stryd is met enige wet (insluitend materiaal wat beskerm word deur kopiereg of handelsgeheime wat u nie die reg het om te gebruik nie).

Wanneer u enige kommunikasie op die webwerf maak, verklaar u dat u toegelaat word om sodanige kommunikasie te doen. Zeevou is nie verplig om te verseker dat die kommunikasie op die webwerf wettig is of dat dit slegs verband hou met die gebruik van die dienste nie. Soos met enige ander webgebaseerde forum, moet u versigtig wees met die kommunikasie-instrumente wat op die webwerf beskikbaar is. Zeevou behou egter die reg voor om enige kommunikasie te eniger tyd na goeddunke te verwyder.

7. vrywaring:

U vrywaar Zeevou teen: alle eise, koste, skade en verlies voortspruitend uit u verbreking van enige van hierdie voorwaardes of enige verpligting wat u teenoor Zeevou moet hê, insluitend (maar nie beperk nie tot) enige koste verbonde aan die verhaal van toegangsfooie wat verskuldig, maar is nie deur U betaal nie.

4. Vertroulikheid en privaatheid

1. Vertroulikheid:

 Tensy die betrokke party vooraf die skriftelike toestemming van die ander het, of tensy dit deur die wet vereis word:

1. Elke party behou die vertroulikheid van alle vertroulike inligting van die ander wat in verband met hierdie bepalings verkry word. Geen van die partye sal, sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van die ander persoon, vertroulike inligting aan enige persoon bekend maak of beskikbaar stel nie, of dit vir eie voordeel gebruik nie, behalwe soos bedoel in hierdie bepalings.

2. Elke party se verpligtinge ingevolge hierdie klousule sal die beëindiging van hierdie bepalings oorleef.

3. Die bepalings van klousules 4.1.1 en 4.1.2 is nie van toepassing op enige inligting wat:

i. is of word openbare kennis anders as deur die oortreding van hierdie klousule;

ii. ontvang word van 'n derde party wat dit wettiglik bekom het en wat onder geen verpligting is om die openbaarmaking daarvan te beperk nie;

iii. is in die besit van die ontvangende party sonder beperking met betrekking tot openbaarmaking voor die datum van ontvangs van die openbaarmakende party; of

iv. word onafhanklik ontwikkel sonder toegang tot die vertroulike inligting.

2. Privaatheid:

Zeevou handhaaf 'n privaatheidsbeleid wat die partye se verpligtinge ten opsigte van persoonlike inligting uiteensit. U moet die beleid lees op zeevou.com/privacy-policy/ en u sal aanvaar word dat u die beleid aanvaar het wanneer u hierdie voorwaardes aanvaar.

Zeevou voorsien u van 'n bewerkbare sjabloon van 'n privaatheidsbeleid wat u vir u organisasie kan gebruik, en dit word outomaties gevoeg by die webwerf wat Zeevou vir u genereer. Deur aan te meld by Zeevou, onderneem u om te sorg dat die privaatheidsbeleidsjabloon deeglik gelees word en volgens u behoeftes gewysig word, en u erken dat Zeevou geen advies bied deur hierdie sjabloon aan te bied nie en kan nie aanspreeklik gehou word vir die akkuraatheid of regsimplikasies van u gebruik van die sjabloon. U erken dat dit u uitsluitlike verantwoordelikheid is om te verseker dat u 'n bygewerkte privaatheidsbeleid het en dat dit die prosesse in u besigheid weerspieël. Enige privaatheidsbeleid wat deur u aanvaar word, moet voldoende klousules bevat om u gaste in kennis te stel van die inligting wat u met Zeevou en ander derde partye deel.

5. Intellektuele Eiendom

1. algemene:

Die eiendomsreg op en alle intellektuele eiendomsregte op die dienste, die webwerf en enige dokumentasie met betrekking tot die dienste bly die eiendom van Zeevou (of sy lisensiehouers).

Die Zeevou-sagteware-toepassings en die inhoud word nie aan u verkoop of oorgedra nie, en Zeevou en sy lisensiehouers behou die eienaarskap van alle eksemplare van die Zeevou-sagteware-toepassings en -inhoud, selfs nie nadat dit op u persoonlike rekenaars, mobiele toestelle, tablette, draagbare toestelle, luidsprekers, en / of ander toestelle.

Alle Zeevou-handelsmerke, diensmerke, handelsname, logo's, domeinname en enige ander eienskappe van die Zeevou-handelsmerk is die enigste eiendom van Zeevou of sy lisensiehouers. Die ooreenkomste verleen u geen regte om Zeevou-handelsmerkfunksies te gebruik nie, hetsy vir kommersiële of nie-kommersiële gebruik.

2. Eienaarskap van data:

Die eiendom en alle intellektuele eiendomsregte in die data bly u eiendom. U toegang tot die data is egter afhanklik van die volle betaling van die Zeevou-toegangsfooi wanneer dit betaalbaar is. U verleen Zeevou 'n lisensie om u inligting en data te gebruik, te kopieër, uit te stuur, te stoor en te rugsteun ten einde U in staat te stel om toegang tot die dienste te kry en te gebruik en vir enige ander doel wat verband hou met die lewering van dienste aan U.

U beloof dat, met betrekking tot enige gebruikersinhoud wat u op Zeevou plaas, (1) u die reg het of sodanige gebruikersinhoud het, en (2) sodanige gebruikersinhoud, of die gebruik daarvan deur Zeevou soos beoog deur die ooreenkomste, nie die Ooreenkomste of enige ander regte soos uiteengesit in die Gebruikersriglyne, toepaslike wetgewing, of die intellektuele eiendom, publisiteit, persoonlikheid of ander regte van ander oortree of enige verbintenis met of onderskrywing van u of u gebruikersinhoud deur Zeevou of enige kunstenaar impliseer nie , band, etiket, entiteit of individu sonder uitdruklike skriftelike toestemming van Zeevou of sodanige individu of entiteit.

Zeevou mag, maar is nie verplig om gebruikersinhoud te monitor, te hersien of te wysig nie. In alle gevalle behou Zeevou die reg voor om toegang tot enige gebruikersinhoud vir enige of geen rede te verwyder of uit te skakel, insluitend gebruikersinhoud wat volgens Zeevou se uitsluitlike diskresie die ooreenkomste oortree. Zeevou kan hierdie aksies neem sonder vooraf kennisgewing aan U of enige derde party. Die verwydering of deaktivering van toegang tot gebruikersinhoud sal volgens ons uitsluitlike diskresie wees, en ons belowe nie om toegang tot enige spesifieke gebruikersinhoud te verwyder of uit te skakel nie.

U verleen aan Zeevou 'n nie-eksklusiewe, oordraagbare, sublisensieerbare, royalty-vrye, ewige (of, in jurisdiksies waar dit nie toegelaat word nie, vir 'n termyn gelyk aan die duur van die Ooreenkomste plus twintig (20) jaar), onherroeplik, ten volle betaalde, wêreldwye lisensie om enige van u gebruikersinhoud in verband met die diens te gebruik, te reproduseer, beskikbaar te stel (bv. op te voer of te vertoon), te publiseer, te vertaal, te wysig, afgeleide werke te skep en te versprei deur middel van enige medium, hetsy alleen of in kombinasie met ander inhoud of materiale, op enige manier en op enige manier, metode of tegnologie, hetsy nou bekend of hierna geskep. Afgesien van die regte wat spesifiek hierin verleen word, behou u die eienaarskap van alle regte, insluitende intellektuele eiendomsregte, in die gebruikersinhoud. Waar toepaslik en toegelaat onder die toepaslike wetgewing, stem u ook in om afstand te doen van enige "morele regte" of ekwivalente regte, soos u reg om geïdentifiseer te word as die outeur van enige gebruikersinhoud, insluitend terugvoering, en u reg om teen afbrekend te wees. behandeling van sodanige gebruikersinhoud.

Nieteenstaande die teendeel, het Zeevou die reg om data en ander inligting met betrekking tot die verskaffing, gebruik en prestasie van verskillende aspekte van die dienste en verwante stelsels en tegnologieë te versamel en te ontleed (insluitend, sonder beperking, inligting rakende u gegewens en afgeleide data) daaruit), en Zeevou is vry (gedurende en na die termyn hiervan) om (i) sulke inligting en data te gebruik om die Dienste te verbeter en te verbeter en vir ander ontwikkelings-, diagnostiese en regstellende doeleindes in verband met die Dienste en ander Zeevou-aanbiedinge, en (ii) sodanige gegewens slegs in 'n geaggregeerde vorm of in 'n ander ontkenning in verband met sy besigheid bekend te maak. Geen regte of lisensies word verleen nie, behalwe soos uitdruklik hierin uiteengesit.

U is alleen verantwoordelik vir alle inhoud wat u plaas. Zeevou is nie verantwoordelik vir inhoud nie en onderskryf ook geen opinie wat in enige inhoud voorkom nie. U STEM IN AS ENIGE MENS 'N EIS TOT ZEEVOU VERWANTE AAN GEBRUIKERSINHOUD WAT U PLAAS, DAN TOT DIE TOESTEMMING INGEVOLGE DIE PLAASLIKE WET, SAL U ZEEVOU HARDLOOS VAN EN TEGEN ALLE SKADE, VERLIES EN VERSLAG EN VERGOEDING VERGOED REDELIKE PROKUREURSKOSTE EN -KOSTE) VOLGENS SULKE EIS.

3. Rugsteun van data:

U moet afskrifte van alle data wat in die diens ingevoer word, onderhou. Zeevou hou sy beleid en prosedures vir beste praktyk om dataverlies te voorkom, insluitend 'n daaglikse stelsel-back-up-stelsel, maar gee geen waarborge dat daar geen verlies aan data sal wees nie. Zeevou sluit uitdruklik aanspreeklikheid vir enige verlies aan data, ongeag hoe dit veroorsaak word.

4. Derdepartytoepassings en u data:

As u derdeparty-toepassings vir gebruik in samewerking met die dienste aktiveer, erken u dat Zeevou die verskaffers van die derdepartytoepassings mag toelaat om toegang tot u data te verkry, soos benodig vir die interoperasie van sulke derdepartytoepassings met die dienste. Zeevou is nie verantwoordelik vir die openbaarmaking, wysiging of verwydering van u gegewens wat voortspruit uit sodanige toegang deur derdeparty-toepassingsverskaffers nie.

6. Waarborge en erkennings

1. gesag:

U waarborg dat u, waar u geregistreer het om die diens namens 'n ander persoon te gebruik, die magtiging het om namens daardie persoon tot hierdie voorwaardes in te stem en dat u die persoon namens wie u optree verbind deur te registreer die nakoming van enige en alle verpligtinge waarop U kragtens hierdie Voorwaardes onderhewig word, sonder om u eie persoonlike verpligtinge ingevolge hierdie Voorwaardes te beperk.

2. Erkenning:

U erken dat:

1. U is gemagtig om die dienste en die webwerf te gebruik en toegang te verkry tot die inligting en data wat u op die webwerf invoer, insluitend enige inligting of data-invoer op die webwerf deur enige persoon wat u gemagtig het om die diens te gebruik. U is ook gemagtig om toegang te verkry tot die verwerkte inligting en data wat deur u gebruik van die webwerf en die dienste aan u beskikbaar gestel word (of die inligting en data u eie of iemand anders is).

2. Zeevou het geen verantwoordelikheid teenoor enige ander persoon as U nie, en niks in hierdie ooreenkoms verleen of gee voor om 'n voordeel aan enige ander persoon as U te verleen nie. As u die dienste gebruik of toegang tot die webwerf verkry namens of tot voordeel van enigiemand anders as uself (hetsy 'n regspersoon of andersins), stem u in dat:

i. U is verantwoordelik om toe te sien dat U die reg daartoe het;

ii. U is verantwoordelik vir die magtiging van enige persoon wat toegang tot inligting of data kry, en u stem in dat Zeevou geen verpligting het om enige persoon toegang tot sodanige inligting of data te verleen sonder u magtiging nie, en u kan enige versoeke om inligting aan u te verwys; en

iii. U sal Zeevou vrywaar vir enige eise of verlies wat verband hou met:

i. Zeevou se weiering om aan enige persoon toegang tot u inligting of data te gee in ooreenstemming met hierdie bepalings,

ii. Zeevou stel inligting of data beskikbaar aan enige persoon met u magtiging.

3. Die verskaffing van, toegang tot en gebruik van die dienste geskied op 'n "as is" -grondslag en op eie risiko.

4. Zeevou waarborg nie dat die gebruik van die diens ononderbroke of foutloos sal wees nie. Die werking en beskikbaarheid van die stelsels wat gebruik word vir toegang tot die diens, insluitend openbare telefoondienste, rekenaarnetwerke en die internet, kan onder meer onvoorspelbaar wees en kan van tyd tot tyd toegang tot die dienste belemmer of verhoed. Zeevou is geensins verantwoordelik vir sodanige inmenging of voorkoming van u toegang tot of gebruik van die dienste nie.

5. Zeevou is nie u rekenmeester nie en die gebruik van die boekhoudmodule wat as deel van die dienste aangebied word, behels nie die ontvangs van rekeningkundige advies nie. As u enige rekeningkundige vrae het, kontak 'n rekenmeester.

6. Dit is u enigste verantwoordelikheid om vas te stel dat die dienste aan die behoeftes van u besigheid voldoen en geskik is vir die doeleindes waarvoor dit gebruik word.

7. U bly alleen verantwoordelik vir die nakoming van alle toepaslike rekeningkundige, belasting- en ander wette. Dit is u verantwoordelikheid om na te gaan of die stoor van en toegang tot u data via die sagteware en die webwerf voldoen aan die wette wat op u van toepassing is (insluitend wette wat vereis dat u rekords moet hou).

8. U sal verantwoordelik wees vir die verkryging en instandhouding van toerusting en bykomstige dienste wat benodig word om toegang tot die dienste te verkry, toegang tot hulle te verkry of andersins te gebruik, insluitend, sonder beperking, modems, hardeware, bedieners, sagteware, bedryfstelsels, netwerke, webbedieners en dies meer (gesamentlik "Toerusting"). U is ook verantwoordelik vir die beveiliging van die Toerusting, u rekening, wagwoorde (insluitend maar nie beperk nie tot administratiewe en gebruikerswagwoorde) en lêers, en vir alle gebruike van u rekening of die toerusting met of sonder u medewete of toestemming.

9. U verleen ons die reg om (1) die diens toe te laat om die verwerker, bandwydte en stoorhardeware op u toestel te gebruik om die diens van die diens te vergemaklik, (2) om u advertensies en ander inligting te verskaf, en (3) om ons sakevennote dieselfde toe te laat. In enige deel van die diens kan die inhoud waartoe u toegang verkry, insluitend die keuse en plasing daarvan, beïnvloed word deur kommersiële oorwegings, insluitend Zeevou se ooreenkomste met derde partye.

10. As u terugvoer, idees of voorstelle aan Zeevou gee in verband met die diens, erken u dat die terugvoer nie vertroulik is nie, en u magtig Zeevou om daardie terugvoer sonder beperking en sonder betaling aan u te gebruik. Terugvoer word beskou as 'n soort data.

11. As 'n outeursreghouer in kennis gestel word van Zeevou, deur gebruik te maak van die vorms wat Zeevou verskaf, dat enige gebruikersinhoud 'n outeursreg skend, kan Zeevou na goeddunke sodanige gebruikersinhoud van die diens verwyder, of ander stappe neem wat Zeevou as geskik ag, sonder vooraf kennisgewing aan die gebruiker of ander party wat daardie inhoud verskaf of gepos het. As sodanige gebruiker of ander party van mening is dat die gebruikersinhoud nie inbreuk maak nie, kan hy of sy in sekere omstandighede 'n teenkennisgewing aan Zeevou indien met 'n versoek om die verwyderde inhoud, wat Zeevou al dan nie mag eerbiedig, te herstel, volgens Zeevou se uitsluitlike diskresie .

12. Deur u te kontak vir hulp deur enige kanaal met u rekening, erken u dat u ons die reg bied om u rekening in te voer en toegang te verkry tot u volledige data om u te probeer help met u navraag.

13. Zeevou mag die feit dat u van die dienste gebruik maak, adverteer.

14. Enige gasdata wat u direk of deur geïntegreerde derdeparty-programme of sagteware in u diens invoer, kan deur Zeevou gebruik word vir bemarkingsdoeleindes. U magtig Zeevou ook om alle besonderhede rakende gaste wat in die diens ingeskryf is, met ander intekenare van Zeevou te deel. Elke gas wat by die platform gevoeg word, kan 'n onafhanklike gebruiker van die dienste word en enige gepaardgaande dienste wat deur derdeparty-vennote aangebied word.

15. As u 'n versoek om uitwissing of reg tot regstelling deur die AVG deur enige van u gaste ontvang, moet u daarop reageer en hul versoek hanteer. Indien 'n gas aan Zeevou 'n reg op uitwissing of regstelling van regstelling stuur, behou Zeevou die reg voor om die nodige veranderinge, uitwissings of wysigings aan te bring in die gastata wat in Zeevou gestoor word.

3. Geen waarborge nie:

Zeevou gee geen waarborg oor die dienste nie. Sonder om die voorafgaande te beperk, waarborg Zeevou nie dat die dienste aan u vereistes sal voldoen of dat dit geskik sal wees vir enige spesifieke doel nie. Om twyfel te voorkom, word alle stilswyende voorwaardes of waarborge uitgesluit vir sover dit deur die wet toegelaat word, insluitend (sonder beperking) waarborge vir verhandelbaarheid, geskiktheid vir die doel, titel en nie-oortreding.

4. Verbruikerswaarborge:

U waarborg en verklaar dat U die reg verkry om toegang tot die Dienste vir die doeleindes van 'n besigheid te verkry en dat, tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, enige wettige verbruikerswaarborge of -wetgewing bedoel is om nie-sakegebruikers in enige jurisdiksie te beskerm is nie van toepassing op die lewering van die dienste, die webwerf of hierdie bepalings nie.

7. Beperking van aanspreeklikheid

1. Tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, sluit Zeevou alle aanspreeklikheid en verantwoordelikheid teenoor U (of enige ander persoon) in kontrak, skadevergoeding (insluitend nalatigheid), of andersins, uit vir enige verlies (insluitend verlies aan inligting, data, winste en spaargeld) ) of skade wat direk of indirek voortspruit uit enige gebruik van, of vertroue op die diens of webwerf.

2. As u verlies of skade ly as gevolg van Zeevou se nalatigheid of versuim om aan hierdie Voorwaardes te voldoen, sal enige eis teen Zeevou as gevolg van Zeevou se nalatigheid of versuim beperk word ten opsigte van enige voorval, of 'n reeks verbandhoudende voorvalle, tot die toegangsgeld wat u in die voorafgaande 12 maande betaal het.

3. As u nie tevrede is met die diens nie, is u enigste en uitsluitlike oplossing om hierdie bepalings te beëindig ooreenkomstig Klousule 8.

U STEM SAAM DAT ZEEVOU GEEN VERPLIGTING OF AANSPREEKLIKHEID HET VOORAF NIE OF VERWANTE AAN DERDEPARTY AANSOEKE OF DIE INHOUD DAARVAN BESKIKBAAR WORD DEUR OF IN VERBINDING MET DIE DIENS NIE, SODAAL DIT HIERDIE HIERDIE PARTY DIT SELFDOEN IS. U ALLEEN EN EKSKLUSIEWE BEHANDELING, TEN OPSIGTE VAN ZEEVOU, VIR ENIGE PROBLEME OF ONTEVREDENHEID MET AANSOEKE VAN DERDE PARTYE OF DIE INHOUD DAARVAN, IS ENIGE SULKE AANSOEKE VAN DERDE.

ZEEVOU, SY BEAMPTES, AANDEELHOUERS, WERKNEMERS, AGENTE, DIREKTEURE, FILIALE, GEMEENSKAPPERS, OPVOLGERS, OPDRAGTE, LEVERANCIERS, OF LISENSIEURS IS AAN GEEN GEBEURSLIKHEID AANSPREEKLIK VIR:

(1) ENIGE VERLIES OF SKADE (INSLUITEND INDIREKTE, SPESIALE, TOTAL, PUNITIEF OF VOORBEELDIGE, SKADE) WAT NIE VOORSIENBAAR IS NIE. VERLIES OF SKADE IS VOORSIENBAAR ALS OF DIT DUIDELIK IS DAT DIT SAL GEBEUR OF AS DIE KONTRAK TYDENS GEMAAK IS, ALMAL ONS EN JY HET DIT GESIEN;

(2) ENIGE: (A) GEBRUIKSVERLIES; (B) GESLUIT; (C) VERLIES VAN BESIGHEID; (D) VERLIES VAN WINS; OF (E) BESKADIGING VAN TOESTELLE, IN DIE mate waarin u sulke skade kon vermy deur ons advies te volg om opdaterings op die dienste of inhoud toe te pas, of as sodanige skade veroorsaak word deurdat u die korrekte invoeging van die INSTALLASIE-INSTRUKSIE IN HIERDIE INSTALLASIE IN HANDLEIDING OF MINAVE VEREISTES WAT DEUR ONS AANGEWYS WORD, IN ALLE GEVALLE UIT DIE GEBRUIK OF ONVERMOË OM DIE DIENSTE, TOESTELLE, DERDE-TOEPASSINGS, OF DERDE-TOEPASSINGSINHOUD TE GEBRUIK, ongeag wettige teorie, behalwe in die geval van ZEEVOU DIÉ SKADE, EN SELF AS 'N REMEDIE MISLUIK VAN SY NUWE DOEL;

(3) ALGEMENE AANSPREEKLIKHEID VIR ALLE EISE AAN DIE DIENSTE, AANSOEKE VAN DERDE PARTYE, OF DERDE PARTY AANSOEKINHOUD MEER AS DIE BEDRAGTE WAT U BETAAL OM ZEEVOU TE TYDEN VORIGE TWAALF MAANDE; OF

(4) NIE-PRESTASIE OF ONVAARDIGE PRESTASIE OF VERTRAGING AAN DIE VERPLIGTINGE WAT AFLEI VAN DIE OOREENKOMSTE WAT VEROORSAAK WORD DEUR FORCE MAJEURE OF ENIGE OORSAAK WAT NIE REDELIK VOORZIENBAAR IS OF BEWEEG SE REDELIKE BEHEER NIE.

Niks in die Ooreenkomste verwyder of beperk Zeevou se aanspreeklikheid vir bedrog, bedrieglike wanvoorstelling, dood of persoonlike besering wat veroorsaak word deur die nalatigheid daarvan nie, en, indien dit deur die toepaslike wetgewing vereis word, ernstige nalatigheid.

HIERDIE AFDELING IS VAN TOEPASSING OP DIE VOLLEDIGSTE OMVANG TOEGESTAAN MET TOEPASLIKE WET. U KAN MOGELIKE REGTE IN HOOF VAN TOEPASSLIKE WET IN U REGSVOERING WAT BEHULP VIR REMIDDES TOT DIE TOEVOEGING TOT DIE BOGENOEMDE.

8. beëindiging

Die Ooreenkomste sal op U van toepassing bly totdat dit deur U of Zeevou beëindig word. U erken en stem egter in dat die ewige lisensie wat U verleen het met betrekking tot gebruikersinhoud, insluitend terugvoer, onherroeplik is en daarom sal voortgaan na die verstryking of beëindiging van enige van die Ooreenkomste vir enige rede. Zeevou kan die Ooreenkomste te eniger tyd beëindig of u toegang tot die Diens opskort, insluitend in die geval van u werklike of vermoedelike ongemagtigde gebruik van die Diens, as u nie die ooreenkomste nakom nie, of as ons dienste onttrek (in welke geval ons sal voorsien U moet vooraf redelike kennis daarvan neem). As u of Zeevou die Ooreenkomste beëindig, of as Zeevou u toegang tot die Diens opskort, stem u in dat Zeevou geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid teenoor u sal hê nie, en Zeevou sal geen bedrae wat u reeds betaal het, terugbetaal nie, in die volle mate toegelaat ingevolge toepaslike wetgewing. U mag die Ooreenkomste te eniger tyd beëindig. Hierdie afdeling word toegepas in die mate wat die toepaslike wetgewing dit toelaat.

1. Proefbeleid

Wanneer u vir die eerste keer vir toegang tot die dienste registreer, kan u die dienste evalueer onder die gedefinieerde proefgebruiksvoorwaardes, sonder enige verpligting om voort te gaan om die dienste te gebruik. As u daarna verkies om voort te gaan met die dienste, word u gefaktureer wanneer u die eerste keer u faktuurbesonderhede by die dienste voeg, soos uiteengesit in die tariefskedule. As u verkies om nie aan te hou om die dienste te gebruik nie, U mag u organisasie in die 'My Zeevou'-afdeling van die Dienste verwyder. Zeevou kan u geskiktheid vir 'n verhoor bepaal en 'n verhoor te eniger tyd onttrek of verander sonder vooraf kennisgewing en sonder aanspreeklikheid, in die mate toegelaat onder die toepaslike wetgewing.

2. Voorafbetaalde intekeninge

Zeevou sal geen terugbetaling verskaf vir enige oorblywende voorafbetaalde tydperk vir 'n voorafbetaalde toegangsfooi-intekening nie.

As u 'n betaalde intekening met behulp van 'n kode gekoop het, word u intekening outomaties beëindig aan die einde van die tydperk wat in die kode vermeld word, of as daar 'n onvoldoende voorafbetaalde saldo is om vir die diens te betaal. As u u betaalde intekening deur 'n derde party gekoop het, moet u dit direk met daardie derde party kanselleer.

3. Geen fout beëindiging:

Hierdie voorwaardes sal voortduur vir die tydperk wat gedek word deur die Toegangsgeld betaal of betaalbaar kragtens klousule 3.1. Aan die einde van elke faktuurperiode sal hierdie voorwaardes outomaties voortduur vir 'n ander tydperk van dieselfde duur as daardie tydperk, mits u steeds die voorgeskrewe toegangsfooi betaal ooreenkomstig die tariefskedule, tensy enige party hierdie voorwaardes beëindig deur minstens een te gee maandelikse vooraf skriftelike kennisgewing voor die einde van die faktuurperiode. As u verkies om hierdie voorwaardes te beëindig deur een maand vooraf skriftelike kennisgewing te gee, is u aanspreeklik om alle toepaslike toegangsfooie te betaal volgens die tariefskedule tot aan die einde van die laaste faktuurperiode wat deur die tariefskedule gedek word. As daar nie 'n tariefskedule uitgereik is nie en u intekening maandeliks is, is u pro rata betaalbaar tot aan die einde van die kennisgewingstydperk wat u voorsien het.

4. Breek:

As jy:

1. enige van hierdie bepalings oortree en die oortreding nie binne 14 dae na kennisgewing van die oortreding regstel as die oortreding reggestel kan word nie;

2. inbreuk maak op enige van hierdie voorwaardes en die oortreding kan nie herstel word nie (wat insluit (sonder beperking) enige oortreding van klousule 3.4 of enige betaling van toegangsfooie wat nie ten volle betaal word in ooreenstemming met die vereistes uiteengesit in die fooi nie) Bylae); of

3. U of u besigheid word insolvent of u besigheid word gelikwideer of 'n ontvanger of bestuurder van enige van sy bates aangestel, of indien u insolvent word, of enige reëling met u skuldeisers tref, of onderworpe word aan enige soortgelyke insolvensie in jurisdiksie,

Zeevou kan na goeddunke enige of al die volgende stappe doen:

4. Beëindig hierdie ooreenkoms en u gebruik van die dienste en die webwerf;

5. Stel u gebruik van die dienste en die webwerf vir enige bepaalde of onbepaalde tyd op;

6. Skors of beëindig die toegang tot alle of enige gegewens.

7. Neem een ​​van die stappe in subklousules (d), (e) en (f) van hierdie klousule 8 (4) ten opsigte van enige of alle ander persone vir wie u gemagtig is om toegang tot u inligting of data te hê.

Om twyfel te voorkom, indien betaling van enige faktuur vir toegangsfooie verskuldig aan enige van u faktureringskontakte, faktuurplanne of enige van u organisasies (soos omskryf in klousule 3) nie geskied in ooreenstemming met die vereistes uiteengesit in die Fee-skedule, Zeevou kan: u gebruik van die diens opskort of beëindig, die magtiging vir al of enige van u organisasies om die diens te gebruik, of u regte op toegang tot alle of enige gegewens.

5. Opgelope regte:

Die beëindiging van hierdie voorwaardes laat nie die regte en verpligtinge van die partye opgedoen tot en met die datum van beëindiging nie. By beëindiging van hierdie ooreenkoms sal u:

1. aanspreeklik bly vir enige opgelope koste en bedrae wat voor of na beëindiging betaalbaar is; en

2. onmiddellik ophou om die dienste en die webwerf te gebruik.

6. Verval of beëindiging:

Klousules 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 oorleef die verstryking of beëindiging van hierdie bepalings.

9. Help Desk

1. Tegniese probleme:

In die geval van tegniese probleme, moet u alle redelike pogings aanwend om probleme te ondersoek en te diagnoseer voordat u Zeevou kontak. As u nog steeds tegniese hulp benodig, kyk asseblief na die ondersteuning wat Zeevou aanlyn op die webwerf bied, of as u nie die e-pos aan ons stuur nie sukses@zeevou.com. Zeevou sal kommersieel redelike pogings aanwend om binne twee (2) werksdae op alle Helpdesk-kaartjies te reageer.

2. Diensbeskikbaarheid:

Terwyl Zeevou van voorneme is dat die dienste 24 uur per dag, sewe dae per week beskikbaar moet wees, is dit moontlik dat die dienste of webwerf soms nie beskikbaar sal wees om instandhouding of ander ontwikkelingsaktiwiteite te laat plaasvind nie.

As Zeevou om enige rede die dienste vir langer tydperke moet onderbreek as wat Zeevou normaalweg sou verwag, sal Zeevou redelike pogings aanwend om vooraf besonderhede oor sodanige aktiwiteit op die webwerf te publiseer.

Die dienste is 95% beskikbaar, maandeliks gemeet, uitgesluit vakansies en naweke en geskeduleerde instandhouding. As u instandhouding gedurende hierdie ure aanvra, sal periodes wat deur sulke instandhouding geraak word, buite berekening gebring word. Verder sal stilstand as gevolg van onderbrekings van derdepartyverbindings of nutsdienste of ander redes buite Zeevou se beheer ook uitgesluit word van sodanige berekening. U enigste en eksklusiewe oplossing, en Zeevou se hele aanspreeklikheid, in verband met die beskikbaarheid van dienste, is dat Zeevou u krediteer vir elke stilstandtydperk van langer as twee uur. 5% van die Toegangsgeld vir elke periode van 30 of meer opeenvolgende minute stilstand; met dien verstande dat daar nie meer as een sodanige krediet per dag sal oploop nie. Stilstand sal begin toeneem sodra U (met kennisgewing aan Zeevou) besef dat stilstand plaasvind, en dit duur voort totdat die beskikbaarheid van die dienste herstel is. Ten einde stilstandkrediet te ontvang, moet u Zeevou skriftelik binne 24 uur vanaf die tyd van stilstand in kennis stel, en die versuim om sodanige kennisgewing te verskaf, verbeur die reg om stilstandkrediet te ontvang. Sodanige krediete mag nie vir kontant afgelos word nie en sal in geen geval meer wees as 'n totaal van krediete vir een (1) week diensfooie in enige (1) kalendermaand nie. Zeevou sal slegs 'n krediet toeken op die maand waarin die voorval plaasgevind het. Zeevou se blokkering van datakommunikasie of ander dienste in ooreenstemming met sy beleid word nie beskou as 'n versuim van Zeevou om voldoende diensvlakke te lewer kragtens hierdie ooreenkoms nie.

10. Toepassings en toestelle van derdepartye

Die diens is geïntegreer met of kan andersins interaksie hê met toepassings, webwerwe en dienste van derdepartye ("Derde-party-toepassings") en toestelle van derdepartye om die diens aan u beskikbaar te stel. Hierdie toepassings en toestelle van derdepartye kan hul eie gebruiksvoorwaardes en privaatheidsbeleide hê, en u gebruik van hierdie derdepartytoepassings en -toestelle word onderhewig aan sulke bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleide. U verstaan ​​en stem in dat Zeevou nie die gedrag, funksies of inhoud van enige derdepartytoepassing of -toestel onderskryf nie en ook nie daarvoor verantwoordelik is nie, of vir enige transaksie wat u mag aangaan met die verskaffer van sulke derdepartytoepassings en -toestelle nie. Zeevou waarborg ook nie die verenigbaarheid of voortgesette verenigbaarheid van die derdeparty-toepassings en toestelle met die diens nie.

11. algemene

1. Hele ooreenkoms:

Hierdie voorwaardes, tesame met die Zeevou-privaatheidsbeleid en die voorwaardes van enige ander kennisgewings of instruksies wat u kragtens hierdie diensvoorwaardes aan u gegee word, vervang en blus alle vorige ooreenkomste, vertoë (mondeling of skriftelik) en begrip en vorm die hele ooreenkoms tussen U en Zeevou met betrekking tot die dienste en die ander aangeleenthede wat in hierdie voorwaardes behandel word.

2. Afstanddoening:

As een van die partye van enige oortreding van hierdie voorwaardes afstand doen, sal dit nie 'n afstanddoening van enige ander oortreding beteken nie. Geen kwytskelding is van krag nie, tensy dit skriftelik geskied.

3. Vertragings:

Geen van die partye sal aanspreeklik wees vir enige vertraging of versuim om die verpligtinge ingevolge hierdie voorwaardes na te kom nie, as die vertraging of mislukking te wyte is aan enige oorsaak buite sy redelike beheer. Hierdie klousule is nie van toepassing op enige verpligting om geld te betaal nie.

4. Geen werkopdrag nie:

U mag geen regte aan enige ander persoon toewys of oordra sonder vooraf skriftelike toestemming van Zeevou nie.

5. Beheerreg en jurisdiksie:

As u 'n belastinginwoner van die Verenigde State van Amerika is of die inligting of data waartoe u toegang verkry, gebruik die Dienste, en die webwerf is slegs die van 'n persoon wat 'n belastinginwoner is in die Verenigde State van Amerika op die tydstip dat u dit aanvaar volgens die bepalings van die wetgewing van die staat Kalifornië, VSA, is hierdie ooreenkoms van toepassing en Zeevou en U stem saam dat die Amerikaanse geskilbeslegtingsproses hieronder beskryf, van toepassing is op alle geskille wat voortspruit uit of in verband met hierdie ooreenkoms of op enige manier met betrekking tot die diens - ASSEBLIEF LEES DIE VERGESLAGSPROSES VIR DIE ONSKULDIGE NADAT DIT DIE GEBRUIK VAN ARBITRASIE OP 'N INDIVIDUELE GRONDSLAG OM GESLAGE TE BEHEL, Eerder as JURY PROBEERDES OF KLASAKSIES, EN BEPERK OOK DIE HULPMIDDELE SOMMER AANGESIEN IS. As die inligting of die gegewens wat u besoek deur die dienste te gebruik en die webwerf uitsluitlik dié is van 'n persoon wat 'n belastinginwoner in Nieu-Seeland is op die tydstip waarop u hierdie bepalings aanvaar, dan reguleer die Nieu-Seelandse wetgewing hierdie ooreenkoms en onderwerp u u aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Nieu-Seeland vir alle geskille wat voortspruit uit of in verband met hierdie ooreenkoms. As die inligting of die gegewens waartoe u toegang verkry tot die dienste en die webwerf uitsluitlik dié is van 'n persoon wat 'n belastinginwoner in Australië is op die tydstip waarop u hierdie bepalings aanvaar, dan is die Australiese wetgewing van toepassing op hierdie ooreenkoms en u onderwerp u aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Australië vir alle geskille wat voortspruit uit of in verband met hierdie ooreenkoms. In alle ander situasies word hierdie ooreenkoms deur die wette van Jersey beheer en u onderwerp u aan die uitsluitlike jurisdiksie van die howe van Jersey vir alle geskille wat voortspruit uit of in verband met hierdie ooreenkoms.

6. Skeibaarheid:

As enige deel of bepaling van hierdie bepalings ongeldig, onafdwingbaar of strydig met die wet is, word daardie deel of bepaling vervang met 'n bepaling wat, sover moontlik, die oorspronklike doel van daardie deel of bepaling bereik. Die res van hierdie ooreenkoms is bindend vir die partye.

7. kennisgewings:

Enige kennisgewing wat ingevolge hierdie voorwaardes deur een van die partye aan die ander gegee word, moet skriftelik per e-pos wees en word geag by ontvangs te wees. Kennisgewings aan Zeevou moet gestuur word aan sukses@ zeevou.com of na enige ander e-posadres wat Zeevou per e-pos aan u in kennis gestel het. Kennisgewings aan u sal gestuur word na die e-posadres wat u verstrek het tydens die instelling van u toegang tot die diens, of, indien u dit later opdateer, die hoof-e-posadres wat aan u rekening gekoppel is op die punt dat 'n kennisgewing uitgereik word.

8. Vrywaring van waarborg:

U VERSTAAN EN STEM SAAM IN DAT DIE DIENS "SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" GELEWER WORD SONDER UITDRUKKELIKE OF IMPLISIESE GARANTIE OF TOESTAND VAN ENIGE SOORT. ZEEVOU EN ALLE EIENAARS VAN DIE INHOUD MAAK GEEN VERTEENWOORDIGINGE EN ONTSLAG ENIGE WAARBORGE OF VOORWAARDES VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N BEPAALDE DOEL, OF NIE-OORTREDING NIE. NOG ZEEVOU NOG ENIGE INHOUDSBEVESTIGINGS DAT DIE DIENS VRY IS VAN MALWARE OF ANDER SKADELIKE KOMPONENTE NIE. Daarbenewens maak ZEEVOU GEEN VERTEENWOORDIGING NIE, EN VERANTWOORD VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE DERDE PARTY-AANSOEKE (OF DIE INHOUD DAARVAN), GEBRUIKERSINHOUD, TOESTELLE OF ENIGE PRODUK OF BESTAANDE KOOP, OF KOOPBOD, OF 'N KOEDER, OF KOFFIE, OF' N KOOPBOD, OF 'N KOOPBOD, OF' N KOOPBOD, OF 'N KOOP, OF' N KOOPBOD, OF 'N KOOP, OF' N KOOP, OF 'N KOEDER, OF' N KOEDER, OF 'N KOEDER, OF' N KOOP, OF 'N KOEDER, OF KOOP, OP OF DEUR DIE DIENS OF ENIGE GEHYPKOPPELDE WEBWERF, OF IN EEN BANIER OF ANDER ADVERTENSIE EN ZEEVOU VERANTWOORDELIK IS OF VERANTWOORDELIK VIR ENIGE TRANSAKSIE TUSSEN U EN DERDELIKE PROVERSE VAN DIE VOORAFGAANDE.

GEEN ADVIES OF INLIGTING OF U MONDELING OF IN DIE SKRYFWERK VAN UIT ZEEVOU KAN ENIGE WAARBORG NIE TER ZEEVOU SKEP NIE. TERWYL U DIE DIENSTE GEBRUIK, MAG U TOEGANG TOT DIE INHALING VAN FILTERFUNKSIES UITVUL, MAAR DIE GEBRUIK VAN HIERDIE KENMERKE MAG NOG NOG LEI IN SOMMIGE INHOUDSOPGAWE WAT BEDIEN WORD EN U MOET NIE SULKE FUNKSIES VERTROU OM AL DIE INKOMSTIGE INHOUD TE FILTER NIE.

SONDER die voorgaande te beperk, het NIKS in hierdie afdeling die effek dat ZEEVOU se aanspreeklikheid beperk word in die geval van totale of gedeeltelike wanprestasie of onvoldoende prestasie van sy wesenlike verpligtinge om die diens onder die diens te lewer nie. HIERDIE AFDELING IS VAN TOEPASSING OP DIE VOLLEDIGSTE OMVANG TOEGESTAAN MET TOEPASLIKE WET.

HIERDIE AFDELING beïnvloed NIE U WETTIGE REGTE AS VERBRUIKER nie.

9diverse:

Zeevou kan enige van sy regte en verpligtinge ingevolge hierdie ooreenkoms oordra en toewys sonder toestemming. Hierdie ooreenkoms is die volledige en eksklusiewe verklaring van die wedersydse begrip van die partye en vervang en kanselleer alle vorige skriftelike en mondelinge ooreenkomste, kommunikasie en ander verstandhoudings rakende die onderwerp van hierdie ooreenkoms, en dat alle kwytskelding en wysigings skriftelik moet wees deur beide partye onderteken, behalwe soos hierin anders bepaal. Geen agentskap, vennootskap, gesamentlike onderneming of indiensneming word as gevolg van hierdie ooreenkoms geskep nie, en die kliënt het geen magtiging van enige aard om die maatskappy in enige opsig te bind nie.

10. Regte van derdepartye:

'N Persoon wat nie 'n party by hierdie bepalings is nie, het geen reg om voordeel te trek uit of om enige bepalings van hierdie bepalings toe te pas nie.

11. Bykomende bepalings vir die Verenigde State van Amerika

As u 'n belastinginwoner van die Verenigde State van Amerika is of die inligting of data waartoe u toegang verkry, gebruik die Dienste en die webwerf is slegs die van 'n persoon wat 'n belastinginwoner is in die Verenigde State van Amerika, is die volgende addisionele bepalings van toepassing:

Verbruikers

Zeevou is nie bedoel vir verbruikersgebruik nie (dws vir persoonlike, gesins- of huishoudelike doeleindes).

Amerikaanse geskilbeslegtingsproses

LEES DIT ASSEBLIEF AANDAGTIG - DIT RAAK U REGTE.

Die volgende Amerikaanse geskilbeslegtingsproses is van toepassing op belastinginwoners in die Verenigde State van Amerika, of as die inligting of data waartoe u toegang verkry met behulp van die dienste en die webwerf, is die van 'n persoon wat 'n belastinginwoner in die Verenigde State van Amerika is tyd dat u hierdie voorwaardes aanvaar of as u andersins 'n dispuut in die VS wil oplos. As u 'n belastinginwoner in die Verenigde State van Amerika is, of die inligting of data wat u gebruik met behulp van die dienste, en die webwerf is die van 'n persoon wat 'n belastinginwoner is in die Verenigde State van Amerika op die tydstip dat u hierdie voorwaardes aanvaar, stem u saam met Zeevou soos volg:

a. Samevatting:

Die meeste probleme met klante kan vinnig en tot die bevrediging van die klant opgelos word deur 'n e-pos aan ons kliënte-ervaringspan te stuur sukses@ zeevou.com. IN DIE ONTROLIKE GEBEURTENIS DAT ONS KLANTE-ERVARINGSPAN NIE 'N KLAG KAN OPLOS NIE, KAN U TOTVREDENHEID AANHOU (OF AS ONS N GEEN GESLAG WAT ONS HET NIE KAN BESLUIT NADAT ons probeer om so informeel te besluit) DIÉ GESKIL DEUR BINDENDE ARBITRASIE OF KLEIN EISE IN DIE STAD IN DIE HOF VAN ALGEMENE REGSDIKSIE. Arbitrasie is informeler as 'n regsgeding. Arbitrasie gebruik 'n neutrale arbiter in plaas van 'n regter of jurie, maak meer beperkte ontdekking moontlik as in die hof en is onderhewig aan baie beperkte ondersoek deur howe. Arbiters kan dieselfde skadevergoeding en verligting toeken as wat 'n hof kan toeken. ENIGE ARBITRASIE Kragtens hierdie ooreenkoms vind plaas op 'n individuele basis; U STEM SAAM MET ZEEVOU DAT KLAS-ARBITRASIES EN KLASAKSIES NIE TOEGELAAT WORD NIE. Vir enige nie-ligsinnige eis wat nie $ 10,000 oorskry nie, betaal Zeevou AAA-indieningskoste, administrasie- en arbiterkoste. Daarbenewens is u in arbitrasie geregtig om advokaatgelde van Zeevou te verhaal in dieselfde mate as wat u in die hof sou wees.

U kan ook 'n klag indien by die aanlyn platform vir alternatiewe dispuutoplossing (ODR-platform). U kan die ODR-platform vind deur die volgende skakel: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

b. Amerikaanse geskilbeslegtingsproses.  

ENIGE GESKIL OF -EIS wat op enige manier met die diens verband hou, of hierdie ooreenkoms sal opgelos word deur bindende arbitrasie, eerder as in die hof, behalwe dat u eise in die hof vir klein eise kan indien as u eise in aanmerking kom. Die Federale Arbitrasiewet beheer die interpretasie en toepassing van hierdie bepaling; die arbiter sal die Kaliforniese wet op alle ander aangeleenthede toepas. Nieteenstaande die teendeel, kan 'n party by die arbitrasie te eniger tyd bevele of ander vorme van billike regshulp by enige hof van bevoegde jurisdiksie aanvra. ONS STEM EK SAAM SAAM DAT ENIGE EN ALLE GESKIEDE IN DIE INDIVIDUELE BEVOEGDHEID MOET GEBRUIK WORD EN NIE AS 'N KLAAGLID OF KLASLID IN ENIGE GEDRAGTE KLAS OF VERTEENWOORDIGENDE BEHANDELING NIE. DEUR DIE OOREENKOMS TE GAAN EN IN TE STEM TOT ARBITRASIE, STEM U IN MET ZEEVOU DAT U EN Zeevou ELKEEN DIE RECHT VAN 'N WETGEWING EN DIE REG TOT' N PROEF VAN JURY WAAROM. Bykomend, stem U SAAM MET Zeevou IN OM VAN DIE REG AF TE DEEL AAN 'N KLASAKSIE OF LITIGAAT OP' N KLASBREEDE BASIS. U STEM SAAM MET Zeevou DAT U HIERDIE REGTE UITDRUKKELIK EN WETENSKAPLIK OPGEGEE HET.

Om 'n arbitrasieproses te begin, stuur 'n brief waarin u arbitrasie vra en beskryf u eis aan Zeevou Limited, Posbus 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey, JE4 0ZE, Kanaaleilande. Arbitrasie sal uitgevoer word deur die American Arbitration Association (AAA) voor 'n enkele AAA-arbiter onder die AAA se reëls, wat beskikbaar is op www.adr.org of deur te skakel 1-800-778-7879. Die betaling van alle indienings-, administrasie- en arbiterfooie en -koste word deur die AAA se reëls beheer. Daarbenewens vergoed Zeevou die fooie en koste vir eise van minder as $ 10,000, tensy die arbiter bepaal dat die eise ligsinnig is. Net so sal Zeevou nie die advokaat se fooie of koste in arbitrasie eis nie, tensy die arbiter bepaal dat u eise of verdediging ligsinnig is. U stem saam met Zeevou dat u of Zeevou kan kies om die arbitrasie telefonies of op skriftelike voorleggings te laat plaasvind. U stem saam met Zeevou dat arbitrasie persoonlik sal plaasvind in die provinsie waarin u woon, of op 'n ander onderling aanvaarbare plek. U stem saam met Zeevou dat die beslissing van die arbiter finaal en nie appelleerbaar is nie, en dat uitspraak oor die arbitrasietoekenning in 'n geregshof kan gevoeg word. U stem saam met Zeevou dat die Amerikaanse geskilbeslegtingsproses die vervaldatum, beëindiging of herroeping van hierdie ooreenkoms sal oorleef.

12. Kontak Ons        

As u vrae het oor die diens of die ooreenkomste, kontak Zeevou-kliëntediens deur die afdeling Oor ons op ons webwerf te besoek.

Dankie dat u ons bepalings gelees het. Ons hoop dat u Zeevou geniet!

Kontrakterende entiteit: Zeevou Beperk

1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Kanaaleilande

© Zeevou Beperk

 

CONDOLLER-TO-CONTROLLER ADDENDUM

Hierdie beheerder-tot-beheerder-addendum (“CCA”) vorm deel van die Algemene Diens, (die "ooreenkoms") tussen Zeevou Beperk ("Zeevou") en U ("Kliënt"). Die Partye erken dat hulle elkeen 'n afsonderlike en onafhanklike Beheerder van enige Persoonlike Data is. Die partye verwerk en sal nie ingesluit data as gesamentlike beheerders verwerk nie. Elke party sal die verpligtinge nakom wat op hom as 'n Kontroleur kragtens die AVG van toepassing is, en elke Party is afsonderlik en afsonderlik verantwoordelik vir sy eie nakoming.

 

1. EES-PERSOONLIKE GEGEWENS
1.1 Definisies

In hierdie CCA:

"Ooreengekome doeleindes": die gebruik van die Zeevou-diens wat deur die kliënt uitgevoer moet word (in ooreenstemming met die ooreenkoms) soos toegelaat deur die wetgewing oor die beskerming van data waarvoor Zeevou toegang tot die gedeelde persoonlike data (soos hieronder omskryf) sal bied wanneer die kliënt gebruik die Zeevou Diens.

“Wetgewing oor beskerming van data”: alle toepaslike wette oor privaatheid en beskerming van data, insluitend die Algemene verordening op databeskerming (“AVG”) en alle toepaslike nasionale implementeringswette, -regulasies en sekondêre wetgewing in die Europese Unie (en die Verenigde Koninkryk as dit nie meer is nie) deel van die Europese Unie) met betrekking tot die verwerking van persoonlike data en die privaatheid van elektroniese kommunikasie, soos van tyd tot tyd gewysig, vervang of opgedateer, insluitend maar nie beperk tot die privaatheids- en elektroniese kommunikasierichtlijn (2002/58 / EG), die Regulasies vir privaatheid en elektroniese kommunikasie (EG-richtlijn) 2003 (SI 2003/2426), en die Wet op die Beskerming van Gegevens 2018.

“Persoonlike data van die EU”: persoonlike data met betrekking tot onderdane wat in die Europese Ekonomiese Ruimte geleë is (insluitend die Verenigde Koninkryk soos op die datum van hierdie CCA) wat slegs namens die kliënt deur Zeevou verwerk word ten einde die Zeevou-diens te lewer.

“Toegestane ontvangers”: die partye tot die ooreenkoms en die gebruikers.

"Gedeelde persoonlike data": die persoonlike data wat deur Zeevou by die Zeevou-diens gevoeg word en met die kliënt gedeel word. Om twyfel te voorkom, sal die gedeelde persoonlike data nie die EU se persoonlike data, gebruikersdata, notas of enige ander persoonlike data insluit nie.

“Zeevou-diens”: beteken die gasvryheidsbestuur-sagteware wat Zeevou aan die kliënt beskikbaar stel.

"Gebruiker": beteken 'n werknemer of konsultant van die kliënt wat onder die beheer van die kliënt is en gemagtig is om die Zeevou-diens te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van die ooreenkoms

"Gebruikersdata": beteken EU-persoonlike data van gebruikers.

1.2 Deel van persoonlike data. In hierdie afdeling 1 word die raamwerk uiteengesit vir die deel van persoonlike data deur Zeevou aan die kliënt as beheerder. Elke party erken dat die gedeelde persoonlike data slegs vir die ooreengekome doeleindes gedeel sal word. Die verpligtinge en verpligtinge wat op Zeevou onder hierdie afdeling 1 geplaas word, is nie van toepassing op enige verwerking deur die kliënt wat buite die bestek van die ooreengekome doeleindes val nie.

1.3 Effek van nie-nakoming van die wetgewing oor die beskerming van data. Elke party sal voldoen aan al die verpligtinge wat 'n beheerder kragtens die wetgewing oor databeskerming opgelê het, en enige wesenlike oortreding van die wetgewing oor die beskerming van data deur een party, sal, indien dit nie binne vyftien dae na skriftelike kennisgewing van die ander party reggestel word nie, gronde gee vir die ander party om die ooreenkoms onmiddellik te beëindig.

1.4 Oorgrensoordragte. Die partye sluit hiermee die standaardkontrakbepalings vir beheerders aan soos goedgekeur deur die Europese Kommissie ingevolge Besluit 2004/915 / EG, hierby aangeheg as bewysstuk A (die "SCC's") en 'n deel van die ooreenkoms in hul geheel gemaak.

1.5 Kliëntverpligtinge. Die kliënt moet:

 1. (i) die gedeelde persoonlike data slegs vir die ooreengekome doel te verwerk of (ii) te verseker dat dit oor alle nodige kennisgewings en toestemmings beskik om die gedeelde persoonlike data regmatig te verwerk vir enige ander doel as die ooreengekome doeleindes in ooreenstemming met die data Beskermingswetgewing en andersins voldoen aan alle toepaslike wette in verband met sodanige verwerking;
 2. toegang tot die Gedeelde Persoonlike Data aan niemand anders as die Toegestane Ontvangers openbaar of toelaat nie;
 3. verseker dat alle Toegestane Ontvangers onderhewig is aan skriftelike kontraktuele verpligtinge (in die geval van Gebruikers, in die mate dat sodanige verpligtinge aan individue opgelê kan word) rakende die Gedeelde Persoonlike Data (insluitend vertroulikheidsverpligtinge) wat nie minder beswarend is as wat opgelê word deur hierdie Afdeling 1;
 4. te verseker dat dit toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls in werking stel, hersien en goedgekeur deur Zeevou, indien dit redelikerwys versoek word, om te beskerm teen ongemagtigde of onwettige verwerking van persoonlike data en teen per ongeluk verlies of vernietiging van, of skade aan, persoonlike data;
 5. geen persoonlike data wat van Zeevou ontvang is, buite die EER oordra nie, tensy die kliënt verseker dat (i) die oordrag na 'n land is wat deur die Europese Kommissie goedgekeur is as voldoende beskerming ingevolge artikel 45 van die AVG (ii) daar toepaslike waarborge bestaan ​​ingevolge tot artikel 46 van die AVG; of (iii) een van die afwykings vir spesifieke situasies in artikel 49 van die AVG op die oordrag van toepassing is; en
 6. te verwyder (skriftelike bevestiging van vernietiging te gee) of Gedeelde persoonlike data en afskrifte daarvan binne sestig (60) dae na afloop van die lewering van die Zeevou-diens aan Zeevou terug te gee, en / of te eniger tyd op versoek van Zeevou, tensy dit vereis word deur wetgewing om die persoonlike inligting te stoor, en enige derde partye met wie die klant gedeelde persoonlike data gedeel het, dadelik te beveel om sodanige gedeelde persoonlike data onmiddellik te verwyder;
 7. geen gedeelde persoonlike data bekend te maak of vry te stel in reaksie op 'n versoek om toegang tot die betrokkene sonder om eers Zeevou waar moontlik te raadpleeg nie;
 8. Zeevou onmiddellik in kennis stel oor die ontvangs van enige versoek om toegang tot die betrokkene in ooreenstemming met Hoofstuk III van die AVG (“versoek om toegang tot onderwerpe”);
 9. Zeevou sonder onnodige vertraging in kennis te stel van kennisname van enige oortreding of oortreding van die wetgewing oor die beskerming van data, met dien verstande dat die verskaffing van sodanige kennisgewing nie as 'n erkenning van skuld of aanspreeklikheid met betrekking tot sodanige oortreding of oortreding beskou moet word nie; en
 10. volledige en akkurate rekords en inligting by te hou om aan te toon dat dit aan hierdie Afdeling 1 voldoen.

1.6 Onderlinge hulp. Elke party sal die ander help om te voldoen aan alle toepaslike vereistes van die wetgewing oor die beskerming van persone met betrekking tot die gedeelde persoonlike data. In die besonder moet elke party:

 1. die ander party kommersieel redelike hulp te verleen in die nakoming van enige versoek om toegang tot onderwerpe; en
 2. alle kommersieel redelike hulp aan die ander party te verleen, ten koste van die ander party, om te reageer op enige versoek van 'n betrokkene en om te verseker dat sy verpligtinge ingevolge die wetgewing oor die beskerming van data met betrekking tot sekuriteit, oortredingskennisgewings, impakstudies en konsultasies, en versoeke van toesighoudende owerhede of reguleerders.

Zeevou behou die reg voor om u te hef vir enige hulp wat aangebied word in die nakoming van versoeke om toegang tot vakke.

1.7 Onderwerptoegangsversoeke. Indien die kliënt 'n onderwerptoegangsversoek by Zeevou indien vir die inligting wat deur Zeevou Diens van die kliënt versamel en bewaar word, sal dit binne 30 dae nadat die versoek ontvang is, teen 'n redelike koste voorsien word. Zeevou kan vereis dat die kliënt 'n spesifieke proses volg om die data op te spoor, waarvan die besonderhede deur Zeevou aan die kliënt beskikbaar gestel sal word.

1.8 Data gedeel deur kliënt met Zeevou-diens. Enige data wat deur die kliënt met Zeevou Service gedeel word, soos, maar nie beperk nie tot inligting oor moontlike bedrieglike besprekings, kan deur Zeevou gebruik word en versprei word aan ander gashere met behulp van Zeevou Service.

2. Skadeloosstelling. Die kliënt sal Zeevou, sy affiliasies, beamptes, direkteure, werknemers en agente skadeloos stel, verdedig en skadelik hou teen enige eise, aksies, verrigtinge, uitgawes, verliese, skadeverpligtinge en laste (insluitend sonder beperking enige regeringsondersoeke, klagtes en aksies) en redelike prokureurs. fooie met betrekking tot of voortspruitend uit die oortreding van die kliënt teen hierdie CCA. Nieteenstaande andersluidende bepalings in die ooreenkoms, is die skadeloosstellingsverpligtinge van die kliënt kragtens hierdie afdeling 2 onderhewig aan enige aanspreeklikheidsbeperkings soos uiteengesit in die ooreenkoms.

3. Integrasie. Hierdie CCA vorm 'n wysiging van die ooreenkoms. Hierdie CCA, insluitend die SCC's, en die ooreenkoms vorm die partye se volle ooreenkoms en begrip ten opsigte van die onderwerp hiervan. Die verpligtinge van Zeevou vervat in hierdie CCA is onderhewig aan enige beperkings van aanspreeklikheid soos uiteengesit in die ooreenkoms. Die verpligtinge vervat in hierdie CCA kom bykomend tot die ander verpligtinge vervat in die ooreenkoms. In die geval van 'n konflik tussen hierdie CCA en enige ander bepalings in die ooreenkoms, is die bepalings van hierdie CCA van toepassing. Ter voorkoming van twyfel, in die mate dat die ooreenkoms enige vorm van inligting van vertroulikheidsverpligtinge uitsluit, is daardie uitsluitings nie van toepassing op die EU se persoonlike data nie.  

4. Konstruksie. In hierdie CCA, tensy daar 'n duidelike teenstrydige bedoeling voorkom: (a) indien nie strydig met die konteks nie, die woorde wat in die huidige tyd gebruik word, die toekomende tyd en omgekeerd insluit, en die woorde in die meervoud die enkelvoud en omgekeerd; (b) verwysing na enige persoon bevat sodanige persoon se opvolgers en toewysings, maar, indien van toepassing, slegs indien sodanige opvolgers en toewysers nie deur hierdie CCA verbied word nie; (c) verwysing na enige geslag sluit mekaar in; (d) verwysing na enige ooreenkoms, dokument of instrument sodanige ooreenkoms, dokument of instrument soos gewysig of gewysig en van tyd tot tyd van krag is ooreenkomstig die bepalings daarvan, en bevat alle byvoegings, uitstallings en skedules daarvoor; (e) die titels en onderskrifte wat in hierdie CCA gebruik word, slegs gerieflikheidshalwe gebruik word en nie by die interpretasie of interpretasie van hierdie CCA oorweeg moet word nie; (f) "hieronder", "hiervan", "hiertoe" en woorde van soortgelyke invoer word beskou as verwysings na hierdie CCA as geheel en nie na enige spesifieke afdeling of onderafdeling van hierdie CCA nie; en (g) "insluitend" (en met korrelatiewe betekenis, "insluit"), insluitend die algemeenheid van enige beskrywing wat sodanige term voorafgaan, insluitend.

Laas op 31 Mei 2019 opgedateer.

Uitstalling A

Standaard kontraktuele klousules vir die oordrag van persoonlike data vanaf die Gemeenskap na derde lande (oordrag van beheerder na beheerder)

Data-oordrag ooreenkoms

tussen

Zeevou, Inc. (hierna "data-uitvoerder")

en

Kliënt (hierna “data-invoerder”)

elkeen 'n "partytjie"; saam “die partye”.

DEFINISIES

Vir die doeleindes van die klousules:

 1. “Persoonlike data”, “spesiale kategorieë data / sensitiewe data”, “verwerking / verwerking”, “beheerder”, “verwerker”, “onderdane” en “toesighoudende owerheid / owerheid” het dieselfde betekenis as in Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 Oktober 1995 (waarby “die owerheid” die bevoegde owerheid vir databeskerming in die gebied waarin die data-uitvoerder gevestig is, beteken;
 1. "Die data-uitvoerder" die beheerder wat die persoonlike data oordra;
 1. "Die data-invoerder" die beheerder wat instem om persoonlike data van die data-uitvoerder te ontvang vir verdere verwerking in ooreenstemming met die bepalings van hierdie klousules en wat nie onderhewig is aan 'n stelsel van 'n derde land wat voldoende beskerming verseker nie;
 1. “Klousules” beteken hierdie kontraktuele klousules, wat 'n vrystaande dokument is wat nie kommersiële besigheidsvoorwaardes bevat wat deur partye onder afsonderlike handelsreëlings vasgestel is nie.

Die besonderhede van die oordrag (sowel as die persoonlike data wat gedek word) word in Bylae B gespesifiseer, wat 'n integrale deel van die bepalings uitmaak.

I. VERPLIGTINGS VAN DIE GEGEVEN-UITVOERDER

Die data-uitvoerder waarborg en onderneem dat:

 1. Die persoonlike data is versamel, verwerk en oorgedra in ooreenstemming met die wette wat van toepassing is op die data-uitvoerder.
 1. Dit het redelike pogings aangewend om vas te stel dat die data-invoerder in staat is om sy wetlike verpligtinge ingevolge hierdie klousules na te kom.
 1. Dit sal die data-invoerder, indien dit versoek word, voorsien van afskrifte van relevante databeskermingswette of verwysings daarna (waar van toepassing, en nie regsadvies ingesluit nie) van die land waarin die data-uitvoerder gevestig is.
 1. Dit sal reageer op navrae van die betrokkenes en die owerheid rakende die verwerking van die persoonlike data deur die data-invoerder, tensy die partye ooreengekom het dat die data-invoerder daarop sal reageer, in welke geval die data-uitvoerder steeds sal reageer in die mate wat redelikerwys moontlik is en met die inligting wat redelikerwys beskikbaar is as die data-invoerder nie bereid is om of nie te reageer nie. Antwoorde sal binne 'n redelike tyd gedoen word.
 1. Dit sal op versoek 'n afskrif van die klousules beskikbaar stel aan onderdane wat ingevolge klousule III begunstigdes van derdepartye is, tensy die klousules vertroulike inligting bevat, in welke geval dit sodanige inligting kan verwyder. Waar inligting verwyder word, moet die data-uitvoerder die betrokkenes skriftelik in kennis stel van die rede vir verwydering en van hul reg om die verwydering onder die owerheid se aandag te vestig. Die data-uitvoerder moet egter hou by 'n besluit van die owerheid rakende toegang tot die volledige teks van die klousules deur die betrokkenes, solank die betrokkenes ingestem het om die vertroulikheid van die verwyderde vertroulike inligting te respekteer. Die data-uitvoerder moet ook 'n afskrif van die klousules aan die owerheid verskaf waar nodig.
II. VERPLIGTINGS VAN DIE GEGEVENSINVOERDER

Die data-invoerder waarborg en onderneem dat:

 1. Dit sal toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls instel om die persoonlike data te beskerm teen toevallige of onwettige vernietiging of per ongeluk, verlies, verandering, ongemagtigde openbaarmaking of toegang, en wat 'n mate van sekuriteit bied wat geskik is vir die risiko verbonde aan die verwerking en die aard van die data wat beskerm moet word.
 1. Dit sal prosedures instel sodat enige derde party wat dit magtig om toegang tot die persoonlike data te hê, insluitend verwerkers, die vertroulikheid en veiligheid van die persoonlike data sal respekteer en handhaaf. Enige persoon wat onder die gesag van die data-invoerder optree, insluitend 'n dataverwerker, is verplig om die persoonlike data slegs op instruksies van die data-invoerder te verwerk. Hierdie bepaling is nie van toepassing op persone wat volgens wet of regulasie gemagtig of verplig is om toegang tot die persoonlike data te hê nie.
 1. Daar is geen rede om ten tye van die aanvang van hierdie klousules te glo dat daar plaaslike wette bestaan ​​wat 'n wesenlike nadelige uitwerking op die waarborge soos kragtens hierdie klousules gehad het, sal beïnvloed nie, en dit sal die data-uitvoerder (wat die sodanige kennisgewing aan die owerheid waar nodig) indien dit van sodanige wette bewus word.
 1. Dit sal die persoonlike data verwerk vir doeleindes soos beskryf in Aanhangsel B, en het die regsbevoegdheid om die waarborge te gee en die verbintenisse wat in hierdie klousules uiteengesit is, na te kom.
 1. Dit sal aan die data-uitvoerder 'n kontakpunt binne sy organisasie identifiseer wat gemagtig is om te reageer op navrae rakende die verwerking van die persoonlike data, en sal binne 'n redelike tyd te goeder trou saamwerk met die data-uitvoerder, die betrokkene en die owerheid rakende al hierdie navrae. . In geval van wettige ontbinding van die data-uitvoerder, of as die partye daartoe ooreengekom het, sal die data-invoerder verantwoordelikheid aanvaar vir die nakoming van die bepalings van klousule I (e).
 1. Op versoek van die data-uitvoerder sal dit die data-uitvoerder bewys lewer van voldoende finansiële hulpbronne om sy verantwoordelikhede ingevolge klousule III na te kom (wat versekeringsdekking kan insluit).
 1. Op redelike versoek van die data-uitvoerder, sal hy sy dataverwerkingsfasiliteite, datalêers en dokumentasie wat nodig is vir die verwerking indien, aan die data-uitvoerder (of enige onafhanklike of onpartydige inspeksie-agentskap of ouditeur, gekies deur die data, hersien, oudit en / of sertifiseer uitvoerder en nie deur die data-invoerder redelikerwys daarteen beswaar gemaak nie) om vas te stel dat die waarborge en verbintenisse in hierdie klousules nagekom word, met redelike kennisgewing en gedurende gereelde besigheidsure. Die versoek sal onderhewig wees aan die nodige toestemming of goedkeuring van 'n regulerende of toesighoudende owerheid in die land van die data-invoerder, wat toestemming gee of die goedkeuring van die data-invoerder betyds sal probeer verkry.
 1. Dit sal die persoonlike data, volgens sy keuse, verwerk in ooreenstemming met die dataverwerkingsbeginsels soos uiteengesit in Aanhangsel A.
 2. Dit sal nie die persoonlike inligting bekend maak of oordra aan 'n derde party-verwerker buite die Europese Ekonomiese Ruimte (EER) nie, tensy dit die data-uitvoerder in kennis stel van die oordrag en
 1. die verwerker van derde partye die persoonlike data verwerk in ooreenstemming met 'n besluit van die Kommissie wat bevind dat 'n derde land voldoende beskerming bied, of
 2. die derde party se databeheerder word onderteken van hierdie klousules of 'n ander data-oordragooreenkoms wat deur 'n bevoegde owerheid in die EU goedgekeur is, of
 3. aan die onderdane die geleentheid gegee is om beswaar te maak, na kennisgewing van die doeleindes van die oordrag, die kategorieë ontvangers en die feit dat die lande waarheen data uitgevoer word, verskillende databeskermingsstandaarde kan hê, of
 4. met betrekking tot die oordrag van sensitiewe data, het die onderdane hul ondubbelsinnige toestemming tot die verdere oordrag gegee
III. AANSPREEKLIKHEID EN DERDE PARTYREGTE
 1. Elke party is aanspreeklik teenoor die ander partye vir skade wat dit veroorsaak deur enige oortreding van hierdie klousules. Aanspreeklikheid tussen die partye is beperk tot die werklike skade wat gely is. Strafvergoeding (dws skadevergoeding wat bedoel is om 'n party te straf vir sy verregaande gedrag) word spesifiek uitgesluit. Elke party is aanspreeklik teenoor die betrokkenes vir skadevergoeding wat dit veroorsaak deur enige oortreding van regte van derdepartye ingevolge hierdie klousules. Dit beïnvloed nie die aanspreeklikheid van die data-uitvoerder kragtens sy wet op databeskerming nie.
 1. Die partye kom ooreen dat 'n betrokkene die reg sal hê om as derde party begunstigde hierdie klousule en klousules I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d) toe te pas. ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) en VII teen die data-invoerder of die data-uitvoerder, vir hul onderskeie skending van hul kontraktuele verpligtinge, met betrekking tot aan sy persoonlike data, en aanvaar jurisdiksie vir hierdie doel in die land van vestiging van die data-uitvoerder. In gevalle waar klagtes van oortreding deur die data-invoerder betrokke is, moet die betrokkene die data-uitvoerder eers versoek om gepaste stappe te neem om sy regte teen die data-invoerder af te dwing; indien die data-uitvoerder nie binne 'n redelike tydperk (wat normaalweg een maand sou wees) sulke stappe doen nie, kan die betrokkene dan sy regte teenoor die data-invoerder direk afdwing. 'N Betrokkene is geregtig om regstreeks te werk te gaan teen 'n data-uitvoerder wat nie redelike pogings aangewend het om vas te stel dat die data-invoerder in staat is om sy wettige verpligtinge ingevolge hierdie klousules na te kom nie (die data-uitvoerder sal die las hê om te bewys dat hy redelike pogings aangewend het) ).
IV. WET VAN TOEPASSING OP DIE BEPALINGS

Hierdie klousules word onderhewig aan die wetgewing van die land waarin die data-uitvoerder gevestig is, met die uitsondering van die wette en regulasies rakende die verwerking van die persoonlike data deur die data-invoerder ingevolge klousule II (h), wat slegs van toepassing is indien so gekies deur die data-invoerder onder die klousule.

V. BESLUIT VAN GESKILDE MET DATA-ONDERWERPE OF DIE OWERHEID
 1. In die geval van 'n geskil of eis wat deur 'n betrokkene of die owerheid aangaande die verwerking van die persoonlike data teen een of albei partye ingestel word, sal die partye mekaar inlig oor sulke geskille of eise, en sal hulle saamwerk met die oog op om hulle op 'n tydige wyse vriendelik te vestig.
 1. Die partye stem ooreen om te reageer op enige algemeen nie-bindende bemiddelingsprosedure wat deur 'n betrokkene of deur die owerheid ingestel is. As hulle wel aan die verrigtinge deelneem, kan die partye verkies om dit op afstand te doen (soos telefonies of op ander elektroniese middele). Die partye stem ook ooreen om deel te neem aan enige ander arbitrasie-, bemiddelings- of ander geskilbeslegtingsprosedures wat ontwikkel word vir databeskermingsgeskille.
 1. Elke party moet voldoen aan 'n beslissing van 'n bevoegde hof van die land van vestiging van die data-uitvoerder of van die owerheid wat finaal is en waarteen geen verdere appèl moontlik is nie.

VI. BEËINDIGING
 1. In die geval dat die data-invoerder sy verpligtinge ingevolge hierdie klousules oortree, kan die data-uitvoerder die oordrag van persoonlike data aan die data-invoerder tydelik opskort totdat die oortreding herstel is of die kontrak beëindig word.
 1. In die geval dat:
 1. die oordrag van persoonlike data aan die data-invoerder ingevolge paragraaf (a) tydelik deur die data-uitvoerder vir langer as een maand opgeskort is;
 2. die nakoming deur die data-invoerder van hierdie klousules sou dit sy wetlike of regulatoriese verpligtinge in die land van invoer oortree;
 3. die data-invoerder enige waarborge of verbintenisse wat hy ingevolge hierdie klousules verleen, wesenlik of aanhoudend oortree;
 4. 'n finale beslissing waarteen geen verdere appèl moontlik is van 'n bevoegde hof van die land van vestiging van die data-uitvoerder of van die owerheid, bepaal dat die klousules deur die data-invoerder of die data-uitvoerder geskend is nie; of
 5. 'n versoekskrif word aangebied vir die administrasie of likwidasie van die data-invoerder, hetsy in sy persoonlike of besigheids hoedanigheid, welke versoekskrif nie binne die toepaslike tydperk vir sodanige ontslag kragtens toepaslike wetgewing afgewys word nie; 'n likwidasiebevel word gemaak; 'n ontvanger aangestel word oor enige van sy bates; 'n kurator in bankrotskap word aangestel as die data-invoerder 'n individu is; 'n maatskappy se vrywillige reëling word deur hom begin; of enige soortgelyke gebeurtenis in enige jurisdiksie plaasvind

dan is die data-uitvoerder geregtig om hierdie klousules te beëindig, ongeag enige ander regte wat hy op die data-invoerder mag hê, in welke geval die owerheid in kennis gestel word waar nodig. In gevalle wat deur (i), (ii) of (iv) hierbo gedek word, kan die data-invoerder hierdie klousules ook beëindig.

 1. Beide partye mag hierdie klousules beëindig indien (i) enige Kommissie positiewe toereikendheid ingevolge artikel 25 (6) van Richtlijn 95/46 / EG (of enige vervangende teks) uitgereik word met betrekking tot die land (of 'n sektor daarvan) waarheen die data word oorgedra en verwerk deur die data-invoerder, of (ii) Richtlijn 95/46 / EG (of enige vervangende teks) word direk van toepassing in so 'n land.
 1. Die partye is dit eens dat die beëindiging van hierdie klousules te eniger tyd, onder watter omstandighede en om watter rede ook al (behalwe vir beëindiging ingevolge klousule VI (c)) hulle nie vrystel van die verpligtinge en / of voorwaardes kragtens die klousules wat die verwerking van die persoonlike data wat oorgedra is.

VII. VARIASIE VAN HIERDIE KLAUSULE

Die partye mag hierdie klousules nie wysig nie, behalwe om inligting in Bylae B by te werk, in welke geval hulle die owerheid in kennis stel waar nodig. Dit belet nie die partye om addisionele kommersiële klousules by te voeg waar nodig nie.

VIII. BESKRYWING VAN DIE OORDRAG

Die besonderhede van die oordrag en van die persoonlike data word in Aanhangsel B gespesifiseer. Die partye is dit eens dat aanhangsel B vertroulike besigheidsinligting mag bevat wat hulle nie aan derdepartye sal openbaar nie, behalwe soos deur die wet vereis of in reaksie op 'n bevoegde regulasie of regering agentskap, of soos vereis kragtens klousule I (e). Die partye kan addisionele bylaes uitvoer om addisionele oordragte te dek, wat waar nodig aan die owerheid voorgelê sal word. Bylae B kan, alternatiewelik, opgestel word om veelvuldige oordragte te dek.

BYLAE A

BEGINSELS VIR GEGEWENSVERWERKING

1. Doelbeperking: Persoonlike gegewens mag slegs vir die doeleindes wat in Bylae B beskryf word, verwerk en daarna gebruik of verder gekommunikeer word, of daarna deur die betrokkene gemagtig word.

2. Datakwaliteit en eweredigheid: Persoonlike data moet akkuraat wees en, waar nodig, op datum gehou word. Die persoonlike data moet voldoende, relevant en nie buitensporig wees in verband met die doeleindes waarvoor dit oorgedra en verder verwerk word nie.

3. Deursigtigheid: Die onderdane moet die nodige inligting verskaf om regverdige verwerking te verseker (soos inligting oor die doeleindes van die verwerking en oor die oordrag), tensy sodanige inligting reeds deur die data-uitvoerder gegee is.

4. Veiligheid en vertroulikheid: deur die databeheerder moet tegniese en organisatoriese veiligheidsmaatreëls getref word wat toepaslik is vir die risiko's, soos teen die toevallige of onwettige vernietiging of per ongeluk verlies, verandering, ongemagtigde openbaarmaking of toegang, aangebied deur die verwerking. Enige persoon wat onder die gesag van die databeheerder optree, insluitend 'n verwerker, mag die data nie verwerk nie, behalwe in opdrag van die databeheerder.

5. Regte op toegang, regstelling, skrapping en beswaar: Soos bepaal in artikel 12 van Richtlijn 95/46 / EG, moet die betrokkenes, hetsy direk of via 'n derde party, voorsien word van die persoonlike inligting daaroor wat 'n organisasie besit, behalwe versoeke wat klaarblyklik beledigend is, gebaseer op onredelike tussenposes of hul aantal of herhalende of stelselmatige aard, of waarvoor toegang nie nodig is ingevolge die reg van die land van die data-uitvoerder nie. Met dien verstande dat die owerheid vooraf goedkeuring verleen het, hoef toegang ook nie verleen te word nie, aangesien dit die belange van die data-invoerder of ander organisasies wat met die data-invoerder te doen het, ernstig kan benadeel, en sodanige belange word nie deur die belange van fundamentele belang oortref regte en vryhede van die betrokkene. Die bronne van die persoonlike data hoef nie geïdentifiseer te word as dit nie moontlik is deur redelike pogings nie, of indien die regte van ander as die individu geskend word. Betrokke persone moet die persoonlike inligting daaroor kan laat regstel, wysig of verwyder as dit onakkuraat of teen hierdie beginsels verwerk is. As daar dwingende gronde is om die legitimiteit van die versoek te betwyfel, kan die organisasie verdere regverdigings vereis voordat daar met regstelling, wysiging of skrapping oorgegaan word. Kennisgewing van enige regstelling, wysiging of skrapping aan derde partye aan wie die data bekend gemaak is, hoef nie gedoen te word wanneer dit 'n buitensporige poging behels nie. 'N Betrokkene moet ook in staat wees om beswaar te maak teen die verwerking van die persoonlike inligting met betrekking tot hom as daar dwingende wettige gronde met betrekking tot sy spesifieke situasie bestaan. Die bewyslas vir enige weiering rus op die data-invoerder, en die betrokkene kan altyd 'n weiering voor die owerheid betwis.

6. Sensitiewe gegewens: Die data-invoerder moet sodanige bykomende maatreëls tref (bv. Met betrekking tot sekuriteit) wat nodig is om sodanige sensitiewe data te beskerm in ooreenstemming met sy verpligtinge ingevolge klousule II.

7. Data wat vir bemarkingsdoeleindes gebruik word: Waar data verwerk word vir doeleindes van direkte bemarking, moet daar doeltreffende prosedures bestaan ​​wat dit moontlik maak dat die betrokke persoon te eniger tyd kan "opt-out" om sy data vir sulke doeleindes te gebruik.

8. Geautomatiseerde besluite: Vir doeleindes hiervan beteken 'outomatiese besluit' 'n beslissing deur die data-uitvoerder of die data-invoerder wat regsgevolge ten opsigte van 'n betrokkene het of 'n beduidende persoon raak, en wat uitsluitlik gebaseer is op outomatiese verwerking van persoonlike data om sekere persoonlike aspekte met betrekking tot hom te evalueer, soos sy werk by die werk, kredietwaardigheid, betroubaarheid, gedrag, ens. Die data-invoerder mag geen outomatiese besluite oor die betrokkenes neem nie, behalwe as:

(A)

   (i) sodanige besluite geneem word deur die data-invoerder vir die aangaan of uitvoering van 'n kontrak met die betrokkene, en

   (ii) (die betrokkene kry die geleentheid om die resultate van 'n tersaaklike outomatiese besluit te bespreek met 'n verteenwoordiger van die partye wat sodanige besluit neem of andersins vertoë aan daardie partye rig.

or

 (b) waar anders bepaal deur die wet van die data-uitvoerder.

BYLAE B

BESKRYWING VAN DIE OORDRAG

Data onderdane

Die persoonlike data wat oorgedra word, het betrekking op die volgende kategorieë van die betrokkenes:

Gaste

Diensverskaffers

Doele van die oordrag (e)

Die oordrag geskied vir die volgende doeleindes:

Vir die lewering van die Zeevou-diens deur data-uitvoerder tot data-invoerder.

Kategorieë van data

Die persoonlike data wat oorgedra word, het betrekking op die volgende kategorieë data:

Persoonlike identifikasie-inligting (naam, e-posadres, telefoonnommer, huisadres, geslag, geboortedatum, ens.)

Regerings uitgereikte identifikasiedokument

nasionaliteit

elektroniese handtekening

Voertuigregistrasienommer (waar parkering bespreek is)

Inligting oor u akkommodasievereistes, soos begroting, duur van verblyf en tipe akkommodasie

IP address

Geolokasie inligting

Opsporing van inligting wat aan Zeevou via advertensievennote of verwysende vennote oorgedra word

Analitiese inligting oor die gebruik van die diens en interaksies met die koppelvlak van die diens

ontvangers

Die persoonlike data wat oorgedra word, mag slegs aan die volgende ontvangers of kategorieë ontvangers bekend gemaak word:

gashere

Diensverskaffers

Gevoelige data

Die persoonlike data wat oorgedra word, het betrekking op die volgende kategorieë sensitiewe data:

Persoonlike identifikasie-inligting (naam, e-posadres, telefoonnommer, huisadres, geslag, geboortedatum, ens.)

Regerings uitgereikte identifikasiedokument

nasionaliteit

elektroniese handtekening

IP address

Geolokasie inligting

Inligting oor registrasie van databeskerming van data-uitvoerder

Organisasie Naam:

Zeevou Beperk

Verwysingsnommer:

ZA510875

Tier:

Tier 1

Bykomende nuttige inligting (bergingsperke en ander relevante inligting)

Na beëindiging van die ooreenkoms behou Zeevou die reg voor om onbepaald 'n kopie te onderhou van die gegewens wat deur die kliënt aan die Zeevou-diens verskaf word. Onderhewig daaraan dat die kliënt al hul verpligtinge ingevolge die ooreenkoms nagekom het, sal Zeevou die kliënt hulp verleen vir die uitvoer van hul data of die oordrag daarvan na 'n ander verskaffer in ruil vir 'n bykomende betaling, wat sal afhang van die hoeveelheid werk wat betrokke is by die verskaffing van die nodige inligting. . Hierdie hulp sal tot 30 dae vanaf die beëindigingsdatum beskikbaar wees.

 
 
Scroll na bo

Stuur vir ons 'n lyn