en

Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Zeevou

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών έχουν σκοπό να εξηγήσουν τις υποχρεώσεις μας ως πάροχος υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτη.

 

Καλώς ήλθατε στο Zeevou, μια διαδικτυακή υπηρεσία διαχείρισης λογιστικών και προσωπικών χρηματοοικονομικών που έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών έχουν σκοπό να εξηγήσουν τις υποχρεώσεις μας ως πάροχος υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτη. Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά.

Αυτοί οι Όροι είναι δεσμευτικοί για οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας και ισχύουν για εσάς από τη στιγμή που η Zeevou σάς παρέχει πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου με βάση τα σχόλια των χρηστών. Αυτοί οι Όροι δεν προορίζονται να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση ή να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που εγείρεται από τη χρήση της Υπηρεσίας. Η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση τροποποιημένων όρων και η Zeevou θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας γνωστοποιήσει αυτές τις αλλαγές μέσω email ή ειδοποίησης μέσω της Ιστοσελίδας. Είναι πιθανό οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους πιο πρόσφατους όρους που διατίθενται στον Ιστότοπο.

Περιστασιακά, η Zeevou ενδέχεται να κάνει αλλαγές στις Συμφωνίες για έγκυρους λόγους, όπως βελτίωση των υπαρχουσών λειτουργιών ή λειτουργιών ή προσθήκη νέων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών στην Υπηρεσία, εφαρμογή εξελίξεων στην επιστήμη και της τεχνολογίας και εύλογες τεχνικές προσαρμογές στην Υπηρεσία, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα ή ασφάλεια της Υπηρεσίας και για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους. Όταν η Zeevou κάνει ουσιώδεις αλλαγές στις Συμφωνίες, θα σας παρέχουμε ειδοποίηση ανάλογα με τις περιστάσεις, π.χ., εμφανίζοντας μια εμφανή ειδοποίηση ή ζητώντας τη συγκατάθεσή σας εντός της Υπηρεσίας ή στέλνοντάς σας ένα email. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Zeevou θα σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων και η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών θα αποτελεί την αποδοχή σας από τις αλλαγές. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία βάσει της νέας έκδοσης των Συμφωνιών, μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας στέλνοντας μας email success@zeevou.com.

Η Zeevou θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Ωστόσο, ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, συντήρηση ή δοκιμές ή ενημερώσεις που απαιτούνται για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στους σχετικούς νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις, ενδέχεται, κατά καιρούς, να οδηγήσουν σε προσωρινές διακοπές. Η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα, περιοδικά και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, με προειδοποίηση όπου είναι δυνατόν, όλα χωρίς ευθύνη απέναντί ​​σας, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, για έγκυρους λόγους όπως σε περίπτωση γνήσιας διακοπής, τροποποίησης ή διακοπής της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε λειτουργίας ή χαρακτηριστικού αυτής, ή πρέπει να επιδιορθώσετε, να συντηρήσετε ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες λειτουργίες ή δυνατότητες, ή να προσθέσετε νέες λειτουργίες ή δυνατότητες στην Υπηρεσία, ή να πραγματοποιήσετε εξελίξεις στο επιστήμη και τεχνολογία ή διασφαλίζει τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια της Υπηρεσίας, νομικούς και κανονιστικούς λόγους

Με εγγραφή για χρήση της Υπηρεσίας Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους Όρους και τους Πολιτική Απορρήτου (διατίθεται στις https://zeevou.com/privacy-policy/) που περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Αναγνωρίζετε επίσης ότι έχετε την εξουσία να ενεργείτε εκ μέρους οποιουδήποτε ατόμου για το οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους για λογαριασμό οποιασδήποτε οντότητας για την οποία χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

1. Ορισμοί

"Συμφωνία"

σημαίνει αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

"Χρέωση πρόσβασης"

σημαίνει το μηνιαίο τέλος (χωρίς φόρους και δασμούς) που καταβάλλετε από εσάς σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων.

"Εμπιστευτικές πληροφορίες"

Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών της παρούσας Συμφωνίας, είτε γραπτώς, ηλεκτρονικά ή προφορικά, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας, αλλά δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι, ή καθίστανται, διαθέσιμες στο κοινό, εκτός από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη από το άλλο μέρος.

"Δεδομένα"

σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο που εισάγετε από Εσάς ή με την εξουσία σας στον Ιστότοπο.

"Κόστος χρονοδιαγραμματος"

σημαίνει τις πληροφορίες που αφορούν τις συνδρομές και τις χρεώσεις που αναφέρονται στις συνδρομές Zeevou και στις σελίδες χρέωσης στο Ιστοσελίδα, ή οποιεσδήποτε άλλες σελίδες στον Ιστότοπο που κοινοποιούνται από τη Zeevou, οι οποίες ενδέχεται να ενημερώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς από τη Zeevou.

"Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας"

σημαίνει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, πνευματικά δικαιώματα, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα σε σχέδιο, τεχνογνωσία και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οπουδήποτε στον κόσμο, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί ή όχι.

"Υπηρεσία"

σημαίνει τις υπηρεσίες διαχείρισης φιλοξενίας που διατίθενται (όπως ενδέχεται να αλλάζουν ή να ενημερώνονται κατά καιρούς από τη Zeevou) μέσω της Ιστοσελίδας.

"Δικτυακός τόπος"

σημαίνει τον ιστότοπο του Διαδικτύου στον τομέα zeevou.com ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που διαχειρίζεται η Zeevou.

«Ζεβού»

σημαίνει Zeevou Limited, που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένη στο Τζέρσεϋ με τον καταχωρημένο αριθμό 132351 στο 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands.

"Προσκεκλημένος χρήστης"

σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, εκτός του Συνδρομητή, που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με την εξουσιοδότηση του Συνδρομητή κατά καιρούς.

"Συνδρομητής"

σημαίνει το άτομο που εγγράφεται για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία και, όπου το επιτρέπει το περιβάλλον, περιλαμβάνει οποιαδήποτε οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο εγγράφεται για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.

"Εσύ"

σημαίνει τον Συνδρομητή, και όπου το περιβάλλον το επιτρέπει, ένας Προσκεκλημένος Χρήστης. Το «σου» έχει την αντίστοιχη έννοια.

"Περιεχόμενο χρήστη"

σημαίνει οποιοδήποτε περιεχόμενο προστίθεται ή ανεβάζεται από εσάς στην Υπηρεσία και χρησιμοποιείται για σκοπούς μάρκετινγκ ή εκπροσώπησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, περιγραφών, ανέσεων και κριτικών.

2. Χρήση Λογισμικού

Ζεβού Σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας με τους συγκεκριμένους ρόλους χρήστη που έχετε στη διάθεσή σας σύμφωνα με τον τύπο της συνδρομής σας. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι αποκλειστικό, δεν μεταβιβάζεται και περιορίζεται από και υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ισχύουσας γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Συνδρομητή και των Προσκεκλημένων Χρηστών, ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας:

1. Ο Συνδρομητής καθορίζει ποιος είναι προσκεκλημένος χρήστης και σε ποιο επίπεδο πρόσβασης ρόλου χρήστη στον σχετικό οργανισμό και υπηρεσία που έχει ο προσκεκλημένος χρήστης ·

2. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Υπηρεσίας από όλους τους Προσκεκλημένους Χρήστες που σχετίζονται με τον οργανισμό τους.

3. Ο Συνδρομητής ελέγχει το επίπεδο πρόσβασης κάθε Προσκεκλημένου Χρήστη στον σχετικό οργανισμό και Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή και μπορεί να ανακαλέσει ή να αλλάξει την πρόσβαση ενός Προσκεκλημένου Χρήστη ή το επίπεδο πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, οπότε το άτομο ή η οντότητα θα πάψει να είναι προσκεκλημένος χρήστης ή θα έχει αυτό το διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης, ανάλογα με την περίπτωση.

4. εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ ενός Συνδρομητή και ενός Προσκεκλημένου Χρήστη σχετικά με την πρόσβαση σε οποιονδήποτε οργανισμό ή Υπηρεσία, ο Συνδρομητής θα αποφασίσει ποια πρόσβαση ή επίπεδο πρόσβασης στα σχετικά Δεδομένα ή Υπηρεσίες που θα έχει, εάν υπάρχει, για τον Συνδρομητή οργάνωση.

5. Η Zeevou θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει λογαριασμό για κάθε προσκεκλημένο χρήστη και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του. Ο προσκεκλημένος Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να αλληλεπιδράσει με τη Zeevou ως Συνδρομητής και μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούν επίσης τις Υπηρεσίες.

3. Οι υποχρεώσεις σας

1. Υποχρεώσεις πληρωμής:

Η Zeevou διαθέτει δωρεάν συνδρομή και συνδρομές επί πληρωμή. Εάν δεν είστε στο Δωρεάν Πρόγραμμα,n τιμολόγιο για την Πρόσβαση Τέλους θα εκδίδεται κάθε μήνα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στο Πρόγραμμα Χρεώσεων. Η Zeevou θα συνεχίσει να σας τιμολογεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων έως ότου λήξει αυτή η Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 8.

Όλα τα τιμολόγια Zeevou θα σταλούν σε εσάς ή σε μια επαφή χρέωσης των οποίων τα στοιχεία παρέχονται από εσάς, μέσω email. Η πληρωμή όλων των ποσών που καθορίζονται σε τιμολόγιο πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων και δασμών εκτός από την προμήθεια πρόσβασης.

Η Zeevou μπορεί να αλλάξει την τιμή για τις συνδρομές επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων τελών συνδρομής, της προπληρωμένης περιόδου (για περιόδους που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί) ή κωδικών, από καιρό σε καιρό και θα σας κοινοποιήσει τυχόν αλλαγές τιμής εκ των προτέρων και, εάν ισχύει, πώς να αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές τιμών θα τεθούν σε ισχύ στην αρχή της επόμενης περιόδου συνδρομής μετά την ημερομηνία της αλλαγής τιμής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποδέχεστε τη νέα τιμή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής. Εάν δεν συμφωνείτε με μια αλλαγή τιμής, έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε την αλλαγή καταργώντας την εγγραφή από την συνδρομή επί πληρωμή πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής. Μόλις εφαρμοστεί ο ΦΠΑ, συμφωνείτε να το πληρώσετε πάνω από την υπάρχουσα τιμή.

Εάν εγγραφείτε για συνδρομή επί πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων για όλα τα χρήματα που πληρώθηκαν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα εγγραφής σας στη σχετική υπηρεσία (η «Ψύξη- εκτός περιόδου ») σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Εάν εγγραφείτε για μια δοκιμή, συμφωνείτε ότι η περίοδος ψύξης για τη συνδρομή επί πληρωμή για την οποία λαμβάνετε μια δοκιμή ξεκινά δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την έναρξη της δοκιμής. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή επί πληρωμή πριν από τη λήξη της περιόδου ψύξης, χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και εξουσιοδοτείτε τη Zeevou να σας χρεώνει αυτόματα την συμφωνημένη τιμή κάθε μήνα έως ότου ακυρώσετε τη συνδρομή επί πληρωμή.
 • Εάν αγοράσετε συνδρομή επί πληρωμή χωρίς δοκιμή, εξουσιοδοτείτε τη Zeevou να σας χρεώνει αυτόματα κάθε μήνα έως ότου ακυρώσετε. Συμφωνείτε ότι η περίοδος ψύξης είναι διαθέσιμη για δεκατέσσερις (28) ημέρες μετά την αγορά σας, αλλά χάνεται μόλις χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Εάν πιστεύετε ότι η Zeevou σας έχει χρεώσει εσφαλμένα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Zeevou το αργότερο 60 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της πρώτης δήλωσης χρέωσης στην οποία εμφανίστηκε το σφάλμα ή το πρόβλημα, προκειμένου να λάβετε μια προσαρμογή ή πίστωση. Οι ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην ομάδα επιτυχίας συνεργατών της Zeevou.

2. Προνομιακές τιμές ή εκπτώσεις:

Μπορεί κατά καιρούς να σας προσφέρονται προτιμησιακές τιμές ή εκπτώσεις για τα τέλη πρόσβασης ως αποτέλεσμα του αριθμού των οργανισμών που έχετε προσθέσει στην Υπηρεσία ή που έχουν προστεθεί με την αρχή σας ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς ( «Οργανισμοί»). Η επιλεξιμότητα για τέτοια προνομιακή τιμολόγηση ή εκπτώσεις εξαρτάται από την αποδοχή της ευθύνης σας για την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών πρόσβασης σε σχέση με όλους τους οργανισμούς σας. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει η Zeevou σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή βάσει της νομοθεσίας, η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια για τα πλήρη (χωρίς έκπτωση) Τέλη Πρόσβασης που οφείλονται ή αναστέλλουν ή τερματίζουν τη χρήση της Υπηρεσίας σε σχέση με οποιοδήποτε ή όλα των Οργανισμών σας σε περίπτωση που τα τιμολόγια για αυτά τα Τέλη Πρόσβασης δεν πληρώνονται πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Πρόγραμμα Χρεώσεων.

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ειδικά προωθητικά σχέδια, συνδρομές ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων σε συνδυασμό με ή μέσω της Υπηρεσίας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοια τρίτα μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να τερματίσουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τα προσφερόμενα προγράμματα συνδρομής και τις προωθητικές προσφορές μας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Εάν έχετε αγοράσει ή λάβει έναν κωδικό, δωροκάρτα, προπληρωμένη προσφορά ή άλλη προσφορά που παρέχεται ή πωλείται από ή για λογαριασμό της Zeevou για πρόσβαση σε μια συνδρομή επί πληρωμή ("Κωδικός"), ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις που σας παρουσιάζονται μαζί με το Ο κωδικός μπορεί επίσης να ισχύει για την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε πρόσβαση σε συνδρομή επί πληρωμή μέσω τρίτου μέρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις με τέτοιο τρίτο μέρος εκτός από τις Συμφωνίες για την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία.

3. Γενικές υποχρεώσεις:

Πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και τον Ιστότοπο μόνο για τους νόμιμους εσωτερικούς σας επιχειρηματικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και οποιαδήποτε ειδοποίηση που αποστέλλεται από τη Zeevou ή την κατάσταση που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και τον Ιστότοπο για λογαριασμό τρίτων ή για να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλους, αλλά εάν το κάνετε, πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να το κάνετε και ότι όλα τα πρόσωπα για τα οποία ή για τα οποία παρέχονται υπηρεσίες συμμορφώνονται και αποδέχονται όλους τους όρους αυτής της Συμφωνίας που ισχύουν για εσάς.

4. Όροι πρόσβασης:

1. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα ονόματα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης που απαιτούνται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία διατηρούνται ασφαλή και εμπιστευτικά. Πρέπει αμέσως να ενημερώσετε τη Zeevou για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας και η Zeevou θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής σας και πρέπει να πραγματοποιήσετε όλες τις άλλες ενέργειες που η Zeevou θεωρεί εύλογα απαραίτητη για τη διατήρηση ή την ενίσχυση της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων της Zeevou και του πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ή να ακυρώσει κωδικούς πρόσβασης που θεωρεί ακατάλληλους.

2. Ως προϋπόθεση των παρόντων Όρων, κατά την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, πρέπει:

Εγώ. να μην επιχειρήσει να υπονομεύσει την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των υπολογιστικών συστημάτων ή δικτύων της Zeevou ή, όπου οι Υπηρεσίες φιλοξενούνται από τρίτους, τα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα τρίτων ·

ii. να μην χρησιμοποιείτε ή να κάνετε κατάχρηση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου ή άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών ή να επηρεάσει την ικανότητα οποιουδήποτε άλλου χρήστη να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο.

iii. να μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο υλικό εκτός από εκείνο στο οποίο σας δόθηκε ρητή άδεια πρόσβασης ή στο σύστημα υπολογιστή στο οποίο φιλοξενούνται οι Υπηρεσίες.

iv. να μην μεταδίδει ή να εισάγει στον Ιστότοπο: αρχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε υπολογιστικές συσκευές ή λογισμικό οποιουδήποτε άλλου ατόμου, περιεχόμενο που μπορεί να είναι προσβλητικό ή υλικό ή Δεδομένα κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου (συμπεριλαμβανομένων Δεδομένων ή άλλου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά) που δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης) και

v. να μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να προσαρμόσετε, να αναπαραγάγετε, να αποσυναρμολογήσετε, να αποσυνθέσετε ή να δημιουργήσετε αντίστροφα μηχανικά προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών ή για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο για τη χρήση οποιουδήποτε από αυτά για κανονική λειτουργία.

Παρόλο που η Zeevou δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, η Zeevou μπορεί να το πράξει και μπορεί να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών που πιστεύει ότι ενδέχεται (ή φέρεται να είναι) κατά παράβαση των ανωτέρω.

5. Περιορισμοί χρήσης:

Η χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του όγκου των Δεδομένων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στους διακομιστές της Zeevou ή του αριθμού των κλήσεων που επιτρέπεται να πραγματοποιείτε στη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών της Zeevou. Θα συμβουλευτείτε αυτούς τους περιορισμούς.

6. Όροι επικοινωνίας:

Ως προϋπόθεση αυτών των Όρων, εάν χρησιμοποιείτε εργαλεία επικοινωνίας που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου (όπως οποιοδήποτε φόρουμ, αίθουσα συνομιλίας ή κέντρο μηνυμάτων), συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία επικοινωνίας για νόμιμους και νόμιμους σκοπούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τέτοιο εργαλείο επικοινωνίας για δημοσίευση ή διάδοση υλικού που δεν σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζεται σε): προσφορές αγαθών ή υπηρεσιών προς πώληση, ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον υπολογιστή άλλου ατόμου συσκευές ή λογισμικό, περιεχόμενο που μπορεί να είναι προσβλητικό για οποιονδήποτε άλλο χρήστη των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου ή υλικό που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά τα οποία δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε).

Όταν κάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία στον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι σας επιτρέπεται να κάνετε τέτοια επικοινωνία. Η Zeevou δεν έχει καμία υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες στον Ιστότοπο είναι νόμιμες ή ότι σχετίζονται μόνο με τη χρήση των Υπηρεσιών. Όπως με οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό φόρουμ, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Ωστόσο, η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

7. Αποζημίωση:

Αποζημιώνετε τη Zeevou έναντι: όλων των αξιώσεων, των δαπανών, ζημιών και ζημιών που προκύπτουν από την παράβασή σας από οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους ή οποιαδήποτε υποχρέωση που ενδέχεται να χρειαστεί στη Zeevou, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζεται σε) οποιωνδήποτε δαπανών που σχετίζονται με την ανάκτηση τυχόν Τέλους Πρόσβασης που είναι οφείλονται αλλά δεν έχουν πληρωθεί από εσάς.

4. Εμπιστευτικότητα και απόρρητο

1. Εμπιστευτικότητα:

 Εκτός εάν το σχετικό μέρος έχει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου ή εκτός εάν απαιτείται από το νόμο:

1. Κάθε μέρος θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών των άλλων που λαμβάνονται σε σχέση με αυτούς τους Όρους. Κανένα μέρος δεν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου, θα αποκαλύψει ή θα διαθέσει οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε άτομο, ή θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες για δικό του όφελος, εκτός από ό, τι προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

2. Οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους βάσει αυτής της ρήτρας θα επιβιώσουν με τον τερματισμό αυτών των Όρων.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 4.1.1 και 4.1.2 δεν ισχύουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες:

Εγώ. είναι ή γίνεται δημόσια γνώση εκτός από παραβίαση αυτής της ρήτρας ·

ii. λαμβάνεται από τρίτο μέρος που το απέκτησε νόμιμα και δεν έχει καμία υποχρέωση να περιορίσει την κοινοποίησή του ·

iii. είναι στην κατοχή του παραλαμβάνοντος μέρους χωρίς περιορισμούς σε σχέση με την αποκάλυψη πριν από την ημερομηνία παραλαβής από τον αποκάλυψη · ή

iv. αναπτύσσεται ανεξάρτητα χωρίς πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Ζεβού διατηρεί μια πολιτική απορρήτου που καθορίζει τις υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία. Πρέπει να διαβάσετε αυτήν την πολιτική στο zeevou.com/privacy-policy/ και θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί αυτήν την πολιτική όταν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους.

Η Zeevou σάς παρέχει ένα επεξεργάσιμο πρότυπο Πολιτικής απορρήτου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον οργανισμό σας και αυτό προστίθεται αυτόματα στον ιστότοπο που δημιουργεί η Zeevou για εσάς. Με την εγγραφή σας στο Zeevou, δεσμεύεστε να διασφαλίσετε ότι το πρότυπο Πολιτικής απορρήτου διαβάζεται διεξοδικά και τροποποιείται στις ανάγκες σας και αναγνωρίζετε ότι η Zeevou δεν παρέχει καμία συμβουλή παρέχοντας αυτό το πρότυπο και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια ή τις νομικές συνέπειες του χρήση του προτύπου. Αναγνωρίζετε ότι είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου και ότι αυτό αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας. Οποιαδήποτε Πολιτική Απορρήτου υιοθετηθεί από Εσάς θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς ρήτρες για να ενημερώνετε τους Επισκέπτες σας για τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τη Zeevou και άλλα τρίτα μέρη.

5. Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Γενικές πληροφορίες:

Ο τίτλος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες, ο Ιστότοπος και οποιαδήποτε τεκμηρίωση σχετικά με τις Υπηρεσίες παραμένουν ιδιοκτησία της Zeevou (ή των δικαιοπαρόχων της).

Οι εφαρμογές λογισμικού Zeevou και το Περιεχόμενο δεν πωλούνται ή μεταβιβάζονται σε εσάς και η Zeevou και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν την κυριότητα όλων των αντιγράφων των εφαρμογών λογισμικού και του Περιεχομένου Zeevou, ακόμη και μετά την εγκατάσταση στους προσωπικούς σας υπολογιστές, κινητές συσκευές, tablet, φορητές συσκευές, ηχεία, ή / και άλλες συσκευές.

Όλα τα εμπορικά σήματα της Zeevou, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέα και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της μάρκας Zeevou αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Zeevou ή των αδειών της. Οι Συμφωνίες δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Χαρακτηριστικά της Zeevou Brand είτε για εμπορική είτε μη εμπορική χρήση.

2. Κυριότητα δεδομένων:

Ο τίτλος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα δεδομένα παραμένουν ιδιοκτησία σας. Ωστόσο, η πρόσβασή σας στα δεδομένα εξαρτάται από την πλήρη πληρωμή του τέλους πρόσβασης Zeevou όταν οφείλεται. Παραχωρείτε στη Zeevou άδεια χρήσης, αντιγραφής, μετάδοσης, αποθήκευσης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών και των δεδομένων σας για τους σκοπούς που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.

Υποσχεθείτε ότι, σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στο Zeevou, (1) Διαθέτετε ή έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τέτοιο περιεχόμενο χρήστη και (2) τέτοιο περιεχόμενο χρήστη ή τη χρήση του από τη Zeevou όπως προβλέπεται από τις Συμφωνίες δεν παραβιάζει τις Συμφωνίες ή άλλα δικαιώματα που ορίζονται στις οδηγίες χρήσης, το εφαρμοστέο δίκαιο ή την πνευματική ιδιοκτησία, τη δημοσιότητα, την προσωπικότητα ή άλλα δικαιώματα άλλων ή υπονοεί οποιαδήποτε σχέση με ή επικύρωση του Εσείς ή του Περιεχομένου Χρήστη σας από τη Zeevou ή οποιονδήποτε καλλιτέχνη , ζώνη, ετικέτα, οντότητα ή άτομο χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση από τη Zeevou ή τέτοιο άτομο ή οντότητα.

Η Zeevou μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, παρακολούθηση, έλεγχο ή επεξεργασία περιεχομένου χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου χρήστη που, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Zeevou, παραβιάζει τις συμφωνίες. Η Zeevou μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή σε τρίτους. Η κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο Περιεχόμενο Χρήστη θα είναι κατά την αποκλειστική μας κρίση και δεν υποσχόμαστε να καταργήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη.

Παραχωρείτε στη Zeevou ένα μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, υπό-άδεια, χωρίς δικαιώματα, διαρκή (ή, σε δικαιοδοσίες όπου αυτό δεν επιτρέπεται, για όρο ίσο με τη διάρκεια των Συμφωνιών συν είκοσι (20) έτη), αμετάκλητο, πλήρως πληρωμένη, παγκόσμια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διάθεσης στο κοινό (π.χ. εκτέλεση ή προβολή), δημοσίευση, μετάφραση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων από και διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη σας σε σχέση με την Υπηρεσία μέσω οποιουδήποτε μέσου, είτε μόνος ή σε συνδυασμό με άλλο Περιεχόμενο ή υλικό, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε τρόπο, μέθοδο ή τεχνολογία, είτε τώρα είναι γνωστή είτε εφεξής δημιουργείται. Εκτός από τα δικαιώματα που παραχωρούνται ειδικά στο παρόν, διατηρείτε την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στο Περιεχόμενο χρήστη. Όπου ισχύει και επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, Συμφωνείτε επίσης να παραιτηθείτε και να μην επιβάλλετε "ηθικά δικαιώματα" ή ισοδύναμα δικαιώματα, όπως το δικαίωμά σας να αναγνωριστείτε ως συντάκτης οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε σε παρεκκλίσεις αντιμετώπιση αυτού του Περιεχομένου Χρήστη.

Ανεξάρτητα από το αντίθετο, η Zeevou έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή, τη χρήση και την απόδοση διαφόρων πτυχών των Υπηρεσιών και των σχετικών συστημάτων και τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών σχετικά με τα Δεδομένα και τα δεδομένα σας από αυτό), και η Zeevou θα είναι ελεύθερη (κατά τη διάρκεια και μετά τον όρο του παρόντος) να (i) χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα για να βελτιώσει και να βελτιώσει τις Υπηρεσίες και για άλλους αναπτυξιακούς, διαγνωστικούς και διορθωτικούς σκοπούς σε σχέση με τις Υπηρεσίες και άλλες προσφορές του Zeevou, και (ii) αποκαλύπτουν τέτοια δεδομένα αποκλειστικά σε συγκεντρωτική ή άλλη μη αναγνωρισμένη μορφή σε σχέση με την επιχείρησή της. Δεν χορηγούνται δικαιώματα ή άδειες, εκτός αν ορίζεται ρητά στο παρόν.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύετε. Η Zeevou δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο ούτε υποστηρίζει οποιαδήποτε γνώμη περιέχεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ZEEVOU ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ, Τότε, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ZEEVOU ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

3. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων:

Πρέπει να διατηρείτε αντίγραφα όλων των δεδομένων που εισάγονται στην Υπηρεσία. Η Zeevou συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες βέλτιστης πρακτικής για την πρόληψη της απώλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός καθημερινού συστήματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, αλλά δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων. Η Zeevou αποκλείει ρητά την ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων, ανεξάρτητα από το πώς προκαλείται.

4. Εφαρμογές τρίτων και τα δεδομένα σας:

Εάν ενεργοποιήσετε εφαρμογές τρίτων για χρήση σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε ότι η Zeevou μπορεί να επιτρέψει στους παρόχους αυτών των εφαρμογών τρίτων να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας όπως απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα τέτοιων εφαρμογών τρίτων με τις Υπηρεσίες. Η Zeevou δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποκάλυψη, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων σας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια πρόσβαση από τρίτους παρόχους εφαρμογών.

6. Εγγυήσεις και ευχαριστίες

1. Εξουσία:

Εγγυάστε ότι όταν έχετε εγγραφεί για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για λογαριασμό άλλου ατόμου, έχετε την εξουσία να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους εκ μέρους αυτού του ατόμου και να συμφωνήσετε ότι με την εγγραφή σας για χρήση της Υπηρεσίας δεσμεύετε το άτομο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε την εκτέλεση οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων που υπόκεινται υπό τους παρόντες Όρους, χωρίς να περιορίζετε τις προσωπικές σας υποχρεώσεις βάσει αυτών των Όρων.

2. Αναγνώριση:

Αναγνωρίζετε ότι:

1. Είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο και να αποκτάτε πρόσβαση στις πληροφορίες και τα Δεδομένα που εισάγετε στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών ή Δεδομένων που εισάγονται στον Ιστότοπο από οποιοδήποτε άτομο έχετε εξουσιοδοτήσει να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Είστε επίσης εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση στις επεξεργασμένες πληροφορίες και τα Δεδομένα που σας παρέχονται μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς (είτε αυτές οι πληροφορίες και τα Δεδομένα είναι δικά σας είτε αυτά των άλλων).

2. Η Zeevou δεν φέρει καμία ευθύνη σε κανένα άτομο εκτός από Εσάς και τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν παρέχει, ή ισχυρίζεται ότι παρέχει, οποιοδήποτε όφελος από εσάς εκτός από Εσάς. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εκ μέρους ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου εκτός από εσάς (ανεξαρτήτως εταιρείας ή άλλου είδους) Συμφωνείτε ότι:

Εγώ. Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι έχετε το δικαίωμα να το κάνετε.

ii. Είστε υπεύθυνοι για την εξουσιοδότηση οποιουδήποτε ατόμου στο οποίο παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες ή Δεδομένα και συμφωνείτε ότι η Zeevou δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει σε οποιοδήποτε άτομο πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ή Δεδομένα χωρίς την εξουσιοδότησή σας και ενδέχεται να παραπέμψετε τυχόν αιτήματα για πληροφορίες σε εσάς. και

iii. Θα αποζημιώσετε τη Zeevou έναντι τυχόν αξιώσεων ή ζημιών που σχετίζονται με:

Εγώ. Η άρνηση της Zeevou να παρέχει σε οποιοδήποτε άτομο πρόσβαση στις πληροφορίες ή τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,

ii. Η Zeevou παρέχει διαθέσιμες πληροφορίες ή δεδομένα σε οποιοδήποτε άτομο με την εξουσιοδότησή σας.

3. Η παροχή, η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται «ως έχει» και με δική σας ευθύνη.

4. Η Zeevou δεν εγγυάται ότι η χρήση της Υπηρεσίας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Μεταξύ άλλων, η λειτουργία και η διαθεσιμότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, των δικτύων υπολογιστών και του Διαδικτύου, μπορεί να είναι απρόβλεπτες και μπορεί κατά καιρούς να παρεμβαίνουν ή να εμποδίζουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Η Zeevou δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση ή αποτροπή της πρόσβασής σας ή της χρήσης των Υπηρεσιών.

5. Η Zeevou δεν είναι ο λογιστής σας και η χρήση της λογιστικής μονάδας που προσφέρεται ως μέρος των Υπηρεσιών δεν συνιστά τη λήψη λογιστικών συμβουλών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε λογιστικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με έναν λογιστή.

6. Είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε ότι οι Υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες της επιχείρησής σας και είναι κατάλληλες για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται.

7. Παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες λογιστικούς, φορολογικούς και άλλους νόμους. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε ότι η αποθήκευση και η πρόσβαση στα Δεδομένα σας μέσω του Λογισμικού και του Ιστότοπου θα συμμορφώνεται με τους νόμους που ισχύουν για εσάς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμων που απαιτούν από εσάς να διατηρείτε αρχεία).

8. Θα είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση οποιουδήποτε εξοπλισμού και βοηθητικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη σύνδεση, την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μόντεμ, υλικού, διακομιστών, λογισμικού, λειτουργικών συστημάτων, δικτύωσης, διακομιστών ιστού και παρόμοιων (συλλογικά, «Εξοπλισμός»). Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του Εξοπλισμού, του λογαριασμού σας, των κωδικών πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαχειριστικών και των κωδικών χρήστη) και των αρχείων και για όλες τις χρήσεις του λογαριασμού σας ή του Εξοπλισμού με ή χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας.

9. Μας παραχωρείτε το δικαίωμα (1) να επιτρέψετε στην Υπηρεσία να χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή, το εύρος ζώνης και το υλικό αποθήκευσης στη συσκευή σας, προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία της υπηρεσίας, (2) να σας παρέχουμε διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες και (3) να επιτρέψουμε στους συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο. Σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, το Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και της τοποθέτησής του, μπορεί να επηρεαστεί από εμπορικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών της Zeevou με τρίτα μέρη.

10. Εάν παρέχετε σχόλια, ιδέες ή προτάσεις στη Zeevou σε σχέση με την Υπηρεσία, αναγνωρίζετε ότι τα Σχόλια δεν είναι εμπιστευτικά και εξουσιοδοτείτε τη Zeevou να χρησιμοποιήσει αυτά τα Σχόλια χωρίς περιορισμούς και χωρίς πληρωμή σε εσάς. Τα σχόλια θεωρούνται ένας τύπος δεδομένων.

11. Εάν η Zeevou ειδοποιηθεί από κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας τις φόρμες που παρέχονται από τη Zeevou, ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, η Zeevou μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αφαιρέσει τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη από την Υπηρεσία ή να λάβει άλλα μέτρα που η Zeevou θεωρεί κατάλληλη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο χρήστη ή σε άλλο μέρος που παρείχε ή δημοσίευσε αυτό το Περιεχόμενο. Εάν ένας τέτοιος χρήστης ή άλλο μέρος πιστεύει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υποβάλει αντικοινοποίηση στη Zeevou με αίτημα για επαναφορά του καταργημένου περιεχομένου, το οποίο η Zeevou μπορεί ή όχι να τηρήσει, κατά την αποκλειστική κρίση του Zeevou. .

12. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια μέσω οποιουδήποτε καναλιού με τον λογαριασμό σας, αναγνωρίζετε ότι μας παρέχετε το δικαίωμα να εισάγουμε τον λογαριασμό σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήρη δεδομένα σας για να σας βοηθήσουμε με το ερώτημά σας.

13. Επιτρέπεται στη Zeevou να διαφημίσει το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

14. Οποιαδήποτε δεδομένα επισκεπτών που εισάγετε στην Υπηρεσία σας είτε απευθείας είτε μέσω ενσωματωμένων εφαρμογών ή λογισμικών τρίτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Zeevou για σκοπούς μάρκετινγκ. Εξουσιοδοτείτε επίσης τη Zeevou να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους επισκέπτες που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία με άλλους συνδρομητές του Zeevou. Κάθε επισκέπτης που προστίθεται στην πλατφόρμα, μπορεί να γίνει ανεξάρτητος χρήστης των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους συνεργάτες.

15. Εάν λάβετε αίτημα Δικαίωμα Διαγραφής ή Δικαίωμα Επανόρθωσης βάσει του GDPR από οποιονδήποτε από τους Επισκέπτες σας, πρέπει να απαντήσετε σε αυτούς και να χειριστείτε το αίτημά τους. Σε περίπτωση που η Zeevou στείλει αίτημα για δικαίωμα διαγραφής ή δικαίωμα διόρθωσης από επισκέπτη, η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές, διαγραφές ή τροποποιήσεις στα δεδομένα επισκεπτών που είναι αποθηκευμένα στο Zeevou.

3. Χωρίς εγγυήσεις:

Ζεβού δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τις Υπηρεσίες. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Zeevou δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή ότι θα είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Για να αποφευχθεί η αμφιβολία, αποκλείονται όλοι οι σιωπηροί όροι ή εγγυήσεις στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης.

4. Εγγυήσεις καταναλωτών:

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι αποκτάτε το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών για τους σκοπούς μιας επιχείρησης και ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οποιεσδήποτε νόμιμες εγγυήσεις καταναλωτών ή νομοθεσία που προορίζεται για την προστασία μη επιχειρηματικών καταναλωτών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία δεν ισχύουν για την παροχή των Υπηρεσιών, τον Ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους.

7. Περιορισμός Ευθύνης

1. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Zeevou αποκλείει κάθε ευθύνη και ευθύνη απέναντί ​​σας (ή οποιοδήποτε άλλο άτομο) σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως, για οποιαδήποτε απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας πληροφοριών, δεδομένων, κερδών και αποταμιεύσεων) ) ή ζημία που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε χρήση ή εξάρτηση από την Υπηρεσία ή τον Ιστότοπο.

2. Εάν υποστείτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα της αμέλειας της Zeevou ή της μη συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους, οποιαδήποτε αξίωση από εσάς κατά της Zeevou που προκύπτει από την αμέλεια ή την αποτυχία της Zeevou θα περιορίζεται σε σχέση με οποιοδήποτε συμβάν ή σειρά συνδεδεμένων συμβάντων, στα τέλη πρόσβασης που έχετε πληρώσει τους προηγούμενους 12 μήνες.

3. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την Υπηρεσία, η μοναδική και αποκλειστική λύση σας είναι να τερματίσετε αυτούς τους Όρους σύμφωνα με την ρήτρα 8.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ZEEVOU ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΕΩΣ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ , Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ZEEVOU, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ / Ή ΣΤΑΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ

(1) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΟ, ΕΙΔΙΚΟ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΚΙΝΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ. ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Ή ΕΑΝ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΤΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ.

(2) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ: (Α) ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. (Β) ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Γ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Δ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή (Ε) ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΕΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

(3) ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ. Ή

(4) ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή Ανεπαρκής Απόδοση Ή Καθυστέρηση στις Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμφωνίες που Προκαλούνται από τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

Τίποτα στις Συμφωνίες δεν αφαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της Zeevou για απάτη, δόλια ψευδή δήλωση, θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από την αμέλειά της και, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, βαριά αμέλεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ.

8. Λήξη

Οι συμφωνίες θα συνεχίσουν να ισχύουν για εσάς έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε από τη Zeevou. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η διαρκής άδεια που εκχωρείτε από εσάς σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατροφοδότησης, είναι αμετάκλητη και συνεπώς θα συνεχιστεί μετά τη λήξη ή τον τερματισμό οποιασδήποτε από τις Συμφωνίες για οποιονδήποτε λόγο. Η Zeevou ενδέχεται να τερματίσει τις Συμφωνίες ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και σε περίπτωση πραγματικής ή υποψίας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Υπηρεσίας σας, μη συμμόρφωσης με τις Συμφωνίες ή εάν αποσύρουμε τις Υπηρεσίες (στην περίπτωση αυτή θα παρέχουμε Έχετε εύλογη ειδοποίηση πριν το κάνετε). Εάν Εσείς ή η Zeevou τερματίσετε τις Συμφωνίες ή εάν η Zeevou αναστέλλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, συμφωνείτε ότι η Zeevou δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη απέναντί ​​σας και η Zeevou δεν θα επιστρέψει τυχόν ποσά που έχετε ήδη πληρώσει, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει εφαρμόσιμος νόμος. Μπορείτε να τερματίσετε τις Συμφωνίες ανά πάσα στιγμή. Αυτή η ενότητα θα εφαρμοστεί στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Πολιτική δοκιμής

Κατά την πρώτη εγγραφή σας για πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορείτε να αξιολογήσετε τις Υπηρεσίες υπό τις καθορισμένες δοκιμαστικές συνθήκες χρήσης, χωρίς καμία υποχρέωση να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στη συνέχεια, θα χρεωθείτε όταν προσθέσετε για πρώτη φορά τα στοιχεία χρέωσής σας στις Υπηρεσίες, όπως ορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο Πρόγραμμα Χρεώσεων. Εάν επιλέξετε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, Μπορείτε να διαγράψετε τον οργανισμό σας στην ενότητα "My Zeevou" των Υπηρεσιών. Η Zeevou μπορεί να καθορίσει την καταλληλότητά σας για μια δοκιμή και να αποσύρει ή να τροποποιήσει μια δοκιμή ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Προπληρωμένες συνδρομές

Ζεβού δεν θα παρέχει καμία επιστροφή χρημάτων για τυχόν υπόλοιπη προπληρωμένη περίοδο για μια προπληρωμένη συνδρομή Πρόσβασης.

Εάν έχετε αγοράσει συνδρομή επί πληρωμή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό, η συνδρομή σας θα τερματιστεί αυτόματα στο τέλος της περιόδου που αναφέρεται στον Κώδικα ή όταν υπάρχει ανεπαρκές προπληρωμένο υπόλοιπο για την πληρωμή της Υπηρεσίας. Εάν έχετε αγοράσει τη συνδρομή επί πληρωμή μέσω τρίτου μέρους, πρέπει να ακυρώσετε απευθείας με αυτό το τρίτο μέρος.

3. Τερματισμός χωρίς σφάλματα:

Αυτοί οι Όροι θα συνεχιστούν για την περίοδο που καλύπτεται από το Τέλος Πρόσβασης που καταβάλλεται ή πληρώνεται σύμφωνα με την ενότητα 3.1. Στο τέλος κάθε περιόδου χρέωσης, αυτοί οι Όροι θα συνεχίσουν αυτόματα για μια άλλη περίοδο της ίδιας διάρκειας με εκείνη την περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζετε να πληρώνετε την προβλεπόμενη Χρέωση Πρόσβασης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων, εκτός εάν οποιοδήποτε μέρος τερματίσει αυτούς τους Όρους δίνοντας τουλάχιστον έναν γραπτή προειδοποίηση ενός μήνα πριν από το τέλος της περιόδου χρέωσης. Εάν επιλέξετε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους παρέχοντας γραπτή προειδοποίηση ενός μηνός, θα είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε όλες τις σχετικές Χρεώσεις Πρόσβασης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων έως το τέλος της τελευταίας περιόδου χρέωσης που καλύπτεται από το Πρόγραμμα Χρεώσεων. Εάν δεν έχει εκδοθεί Πρόγραμμα Χρεώσεων και η συνδρομή σας είναι μηνιαία, θα είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε αναλογικά έως το τέλος της περιόδου ειδοποίησης που έχετε παράσχει.

4. Αθέτηση:

Αν εσύ:

1. παραβιάστε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και μην διορθώσετε την παράβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή ειδοποίησης για την παράβαση, εάν η παραβίαση μπορεί να αποκατασταθεί.

2. παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και η παράβαση δεν είναι ικανή να αποκατασταθεί (η οποία περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) παραβίαση της ρήτρας 3.4 ή οποιαδήποτε πληρωμή Τέλους Πρόσβασης που δεν πληρώνονται πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Τέλη Πρόγραμμα); ή

3. Εσείς ή η επιχείρησή σας καθίστανται αφερέγγυα ή η επιχείρησή σας τεθεί υπό εκκαθάριση ή έχει διοριστεί ένας παραλήπτης ή διευθυντής οποιουδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία ή εάν γίνετε αφερέγγυοι, ή κάνετε οποιαδήποτε συμφωνία με τους πιστωτές σας ή υπόκειται σε παρόμοιο συμβάν αφερεγγυότητας σε οποιοδήποτε δικαιοδοσία,

Η Zeevou μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ή όλες τις ακόλουθες ενέργειες, κατά την απόλυτη κρίση της:

4. Τερματίστε την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών και του Ιστότοπου από εσάς

5. Αναστολή για ορισμένη ή αόριστη χρονική περίοδο, από τη χρήση των Υπηρεσιών και του Ιστότοπου από εσάς.

6. Αναστολή ή τερματισμός της πρόσβασης σε όλα ή σε οποιαδήποτε Δεδομένα.

7. Αναλάβετε οποιαδήποτε από τις ενέργειες των εδαφίων (δ), (ε) και (στ) αυτής της ρήτρας 8 (4) για οποιοδήποτε ή όλα τα άλλα πρόσωπα στα οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ή τα Δεδομένα σας.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν η πληρωμή οποιουδήποτε τιμολογίου για Χρεώσεις Πρόσβασης που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις Επαφές Χρέωσης, τα Σχέδια Χρέωσης ή οποιονδήποτε από τους Οργανισμούς σας (όπως ορίζεται στην ενότητα 3) δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Πρόγραμμα χρεώσεων, η Zeevou μπορεί: να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, την εξουσία για όλους ή οποιονδήποτε από τους Οργανισμούς σας να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία ή τα δικαιώματά σας πρόσβασης σε όλα ή σε οποιαδήποτε Δεδομένα.

5. Δεδουλευμένα δικαιώματα:

Ο τερματισμός αυτών των Όρων γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών που έχουν συσσωρευτεί έως και την ημερομηνία τερματισμού. Κατά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας:

1. παραμένουν υπεύθυνοι για τυχόν δεδουλευμένες χρεώσεις και ποσά που καθίστανται απαιτητά για πληρωμή πριν ή μετά τον τερματισμό · και

2. σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο.

6. Λήξη ή λήξη:

Οι ρήτρες 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 και 11 ισχύουν μετά τη λήξη ή τη λήξη των παρόντων Όρων.

9. Το Help Desk

1. Τεχνικά προβλήματα:

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων Πρέπει να κάνετε όλες τις εύλογες προσπάθειες για τη διερεύνηση και τη διάγνωση προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με τη Zeevou. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, ελέγξτε την υποστήριξη που παρέχεται στο διαδίκτυο από τη Zeevou στον Ιστότοπο ή εάν δεν μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση success@zeevou.com. Η Zeevou θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να απαντήσει σε όλα τα εισιτήρια του Helpdesk εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

2. Διαθεσιμότητα υπηρεσίας:

Ενώ η Zeevou σκοπεύει ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες ή ο Ιστότοπος να μην είναι διαθέσιμοι για να επιτρέπουν τη συντήρηση ή άλλη αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Zeevou πρέπει να διακόψει τις Υπηρεσίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ό, τι κανονικά θα περίμενε η Zeevou, η Zeevou θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να δημοσιεύσει εκ των προτέρων λεπτομέρειες αυτής της δραστηριότητας στον Ιστότοπο.

Οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες 95%, μετρούμενες μηνιαίως, εξαιρουμένων των αργιών και των Σαββατοκύριακων και της προγραμματισμένης συντήρησης. Εάν ζητήσετε συντήρηση κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, οποιοσδήποτε υπολογισμός χρόνου λειτουργίας ή διακοπής λειτουργίας θα εξαιρέσει περιόδους που επηρεάζονται από αυτήν τη συντήρηση. Επιπλέον, κάθε διακοπή λειτουργίας που προκύπτει από διακοπές λειτουργίας τρίτων μερών ή βοηθητικών προγραμμάτων ή άλλων λόγων πέρα ​​από τον έλεγχο της Zeevou, θα εξαιρείται επίσης από οποιονδήποτε τέτοιο υπολογισμό. Η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση, και ολόκληρη η ευθύνη της Zeevou, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας είναι ότι για κάθε περίοδο διακοπής λειτουργίας που διαρκεί περισσότερο από δύο ώρες, η Zeevou θα σας πιστώσει 5% του τέλους πρόσβασης για κάθε περίοδο 30 ή περισσότερα συνεχόμενα λεπτά εκτός λειτουργίας; υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συγκεντρώνονται περισσότερες από μία τέτοιες πιστώσεις ανά ημέρα. Ο χρόνος διακοπής θα αρχίσει να αυξάνεται μόλις εσείς (με ειδοποίηση στη Zeevou) αναγνωρίσετε ότι ο χρόνος διακοπής λαμβάνει χώρα και συνεχίζεται έως ότου αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών. Προκειμένου να λάβετε πίστωση διακοπής λειτουργίας, πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς τη Zeevou εντός 24 ωρών από τη στιγμή της διακοπής λειτουργίας και η αποτυχία παροχής αυτής της ειδοποίησης θα χάσει το δικαίωμα λήψης πίστωσης εκτός λειτουργίας. Αυτές οι πιστώσεις δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά και δεν θα είναι σωρευτικές πέρα ​​από το σύνολο των πιστώσεων για μία (1) εβδομάδα Χρεώσεων Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε (1) ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση. Η Zeevou θα εφαρμόσει πίστωση μόνο στον μήνα κατά τον οποίο συνέβη το συμβάν. Ο αποκλεισμός των επικοινωνιών δεδομένων ή άλλης υπηρεσίας από τη Zeevou σύμφωνα με τις πολιτικές της δεν θεωρείται ως αποτυχία της Zeevou να παρέχει επαρκή επίπεδα υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

10. Εφαρμογές και συσκευές τρίτων μερών

Η Υπηρεσία είναι ενσωματωμένη με ή μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλες εφαρμογές, ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ("Εφαρμογές τρίτων") και συσκευές τρίτων για να καταστήσει την Υπηρεσία διαθέσιμη σε εσάς. Αυτές οι Εφαρμογές και Συσκευές Τρίτων ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικές απορρήτου και Η χρήση αυτών των Εφαρμογών και Συσκευών Τρίτων από εσάς θα διέπεται από και υπόκειται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές απορρήτου. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η Zeevou δεν υποστηρίζει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά, τις δυνατότητες ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε εφαρμογής ή συσκευής τρίτου μέρους ή για οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με τον πάροχο οποιωνδήποτε τέτοιων εφαρμογών και συσκευών τρίτων, Ούτε η Zeevou εγγυάται τη συμβατότητα ή τη συνεχιζόμενη συμβατότητα των Εφαρμογών και Συσκευών Τρίτων με την Υπηρεσία.

11. Γενικές πληροφορίες

1. Ολόκληρη η συμφωνία:

Αυτοί οι Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου της Zeevou και τους όρους οποιωνδήποτε άλλων ειδοποιήσεων ή οδηγιών που σας έχουν δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, αντικαθιστούν και σβήνουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, παραστάσεις (προφορικές ή γραπτές) και τις αντιλήψεις και αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ Εσείς και η Zeevou σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα άλλα θέματα που εξετάζονται στους παρόντες Όρους.

2. Παραίτηση:

Εάν οποιοδήποτε μέρος παραιτηθεί από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων, αυτό δεν θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση. Καμία παραίτηση δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν γίνει γραπτή.

3. Καθυστερήσεις:

Κανένα μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία εκτός του εύλογου ελέγχου του. Αυτή η ρήτρα δεν ισχύει για καμία υποχρέωση πληρωμής χρημάτων.

4. Χωρίς ανάθεση:

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε δικαιώματα σε οποιοδήποτε άλλο άτομο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Zeevou.

5. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία:

Εάν είστε φορολογικός κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και ο Ιστότοπος είναι αποκλειστικά εκείνος ενός ατόμου που είναι φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη στιγμή που τα αποδέχεστε Όροι τότε οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, των ΗΠΑ διέπουν την παρούσα Συμφωνία και η Zeevou και συμφωνείτε ότι η Διαδικασία επίλυσης διαφορών των ΗΠΑ που περιγράφεται παρακάτω ισχύει για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με την Υπηρεσία - ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. Εάν οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά εκείνα ενός ατόμου που είναι φορολογικός κάτοικος στη Νέα Ζηλανδία τη στιγμή που αποδέχεστε αυτούς τους όρους, τότε ο νόμος της Νέας Ζηλανδίας διέπει την παρούσα Συμφωνία και υποβάλλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Ζηλανδίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Εάν οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά εκείνα ενός ατόμου που είναι φορολογικός κάτοικος στην Αυστραλία τη στιγμή που αποδέχεστε αυτούς τους όρους, τότε η αυστραλιανή νομοθεσία διέπει την παρούσα Συμφωνία και υποβάλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστήρια της Αυστραλίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους του Τζέρσεϋ και με την παρούσα υποτάσσεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Τζέρσεϋ για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

6. Διαχωρισμός:

Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη αυτών των Όρων είναι άκυρο, ανεφάρμοστο ή σε αντίθεση με το νόμο, αυτό το μέρος ή η διάταξη αντικαθίσταται με μια διάταξη η οποία, στο μέτρο του δυνατού, επιτυγχάνει τον αρχικό σκοπό αυτού του μέρους ή της διάταξης. Το υπόλοιπο αυτής της συμφωνίας θα είναι δεσμευτικό για τα μέρη.

7. ειδοποιήσεις:

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίδεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους από οποιοδήποτε μέρος του άλλου πρέπει να γίνεται γραπτώς μέσω email και θα θεωρείται ότι έχει δοθεί κατά τη μετάδοση. Πρέπει να σταλούν ειδοποιήσεις στη Zeevou επιτυχία@ zeevou.com ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση email που κοινοποιείται μέσω email σε εσάς από τη Zeevou. Οι ειδοποιήσεις προς εσάς θα σταλούν στη διεύθυνση email που παρείχατε κατά τη ρύθμιση της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία ή, σε περίπτωση που το ενημερώσετε στη συνέχεια, η κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον λογαριασμό σας στο σημείο που εκδίδεται μια ειδοποίηση.

8. Αποποίηση εγγύησης:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ», ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ή ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥ. Ο ΖΕΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΖΗΕΒΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Ή ΑΛΛΑ ΒΛΑΒΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ, Η ΖΕΥΒΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ), ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΕ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΒΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ZEEVOU ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Ή ΣΕ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ZEEVOU ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ZEEVOU. Ενώ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΙΛΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΛΤΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΩΝ, ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ZEEVOU ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή Ανεπαρκής Απόδοση των Βασικών Υποχρεώσεων του για την Παροχή της Υπηρεσίας. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΑΥΤΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ Επηρεάζει τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

9Διάφορα:

Η Zeevou μπορεί να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς συγκατάθεση. Η παρούσα Συμφωνία είναι η πλήρης και αποκλειστική δήλωση της αμοιβαίας κατανόησης των μερών και αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές συμφωνίες, επικοινωνίες και άλλες αντιλήψεις σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, και ότι όλες οι παραιτήσεις και οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι γραπτές. υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Κανένα πρακτορείο, εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή απασχόληση δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτής της Συμφωνίας και ο Πελάτης δεν έχει καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους για να δεσμεύσει την Εταιρεία από κάθε άποψη.

10. Δικαιώματα τρίτων:

Ένα άτομο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτούς τους Όρους δεν έχει δικαίωμα να επωφεληθεί ή να επιβάλει οποιονδήποτε όρο αυτών των Όρων.

11. Πρόσθετοι όροι για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Εάν είστε φορολογικός κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και ο Ιστότοπος είναι αποκλειστικά εκείνος ενός ατόμου που είναι φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ισχύουν οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

Καταναλωτές

Ζεβού δεν προορίζεται για χρήση από τον καταναλωτή (δηλαδή, για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς).

Διαδικασία επίλυσης διαφορών στις ΗΠΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ - Επηρεάζει τα δικαιώματά σας.

Η ακόλουθη διαδικασία επίλυσης διαφορών στις ΗΠΑ ισχύει για τους φορολογούμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή εάν οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο είναι αυτά ενός ατόμου που είναι φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο τη στιγμή που αποδέχεστε αυτούς τους όρους ή εάν διαφορετικά θέλετε να επιλύσετε μια διαφορά στις ΗΠΑ Εάν είστε φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή οι πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και ο Ιστότοπος είναι αυτός ενός ατόμου που είναι φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη στιγμή που αποδέχεστε αυτούς τους όρους, Συμφωνείτε με την Zeevou ως εξής:

ένα. Περίληψη:

Οι περισσότερες ανησυχίες των πελατών μπορούν να επιλυθούν γρήγορα και προς ικανοποίηση του πελάτη στέλνοντας email στην ομάδα εμπειρίας πελατών μας στο επιτυχία@ zeevou.com. ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ Η ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (Ή ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΛΥΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ) ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. Η διαιτησία είναι πιο ανεπίσημη από μια αγωγή στο δικαστήριο. Η διαιτησία χρησιμοποιεί έναν ουδέτερο διαιτητή αντί για δικαστή ή κριτική επιτροπή, επιτρέπει πιο περιορισμένη ανακάλυψη από ότι στο δικαστήριο και υπόκειται σε πολύ περιορισμένη αναθεώρηση από τα δικαστήρια. Οι διαιτητές μπορούν να αποδώσουν τις ίδιες αποζημιώσεις και ανακούφιση που μπορεί να αποδώσει ένα δικαστήριο. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΖΕΒΟΥ ΟΤΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ. Για τυχόν μη επιπόλαιους ισχυρισμούς που δεν υπερβαίνουν τα 10,000 $, η Zeevou θα πληρώσει τα έξοδα υποβολής, διαχείρισης και διαιτητή AAA. Επιπλέον, σε διαιτησία Έχετε το δικαίωμα να ανακτήσετε τις αμοιβές των δικηγόρων από τη Zeevou τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό που θα κάνατε στο δικαστήριο.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για εναλλακτική επίλυση διαφορών (ODR-platform). Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα ODR μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.

σι. Διαδικασία επίλυσης διαφορών στις ΗΠΑ.  

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΑΛΛΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, εκτός από το ότι μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις στο δικαστήριο μικρών αξιώσεων εάν πληρούν τις προϋποθέσεις σας. Ο ομοσπονδιακός νόμος διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτής της διάταξης. ο διαιτητής εφαρμόζει τον νόμο της Καλιφόρνιας σε όλα τα άλλα θέματα. Ανεξάρτητα από το αντίθετο, οποιοδήποτε μέρος της διαιτησίας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει αγωγές ή άλλες μορφές δίκαιης αρωγής από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ή ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ZEEVOU ότι εσείς και ο Zeevou παραιτείτε το δικαίωμα να ασκήσετε ένα νόμο και το δικαίωμα σε δοκιμή από τον JURY. ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ Zeevou να παραιτηθεί του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΑΣΗ ΔΡΑΣΗ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΑΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Zeevou ότι ΕΧΕΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας, στείλτε μια επιστολή ζητώντας διαιτησία και περιγράψτε την αξίωσή σας Zeevou Limited, PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey, JE4 0ZE, Channel Islands. Η διαιτησία θα διεξαχθεί από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (AAA) πριν από έναν διαιτητή AAA σύμφωνα με τους κανόνες της AAA, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.adr.org ή καλώντας στο 1-800-778-7879. Η πληρωμή όλων των τελών αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διαιτητή θα διέπεται από τους κανόνες της AAA. Επιπλέον, η Zeevou θα επιστρέψει αυτές τις αμοιβές και τα έξοδα για αξιώσεις συνολικής αξίας κάτω των 10,000 $, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι οι αξιώσεις είναι επιπόλαιες. Ομοίως, η Zeevou δεν θα επιδιώξει τις αμοιβές ή τα έξοδα των δικηγόρων της σε διαιτησία, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι οι αξιώσεις ή οι υπερασπίσεις σας είναι επιπόλαιες. Συμφωνείτε με τη Zeevou ότι εσείς ή ο Zeevou μπορείτε να επιλέξετε να διεξάγετε τη διαιτησία μέσω τηλεφώνου ή βάσει γραπτών παρατηρήσεων. Συμφωνείτε με τη Zeevou ότι η προσωπική διαιτησία θα διεξαχθεί στο νομό στον οποίο κατοικείτε ή σε άλλη αμοιβαία αποδεκτή τοποθεσία. Συμφωνείτε με τη Zeevou ότι η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και δεν είναι εφικτή και ότι η απόφαση επί της διαιτητικής απόφασης μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία. Συμφωνείτε με τη Zeevou ότι η Διαδικασία επίλυσης διαφορών των ΗΠΑ θα παραμείνει μετά τη λήξη, τον τερματισμό ή την κατάργηση της παρούσας Συμφωνίας.

12. Επικοινωνήστε μαζί μας        

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Υπηρεσία ή τις Συμφωνίες, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Zeevou μεταβαίνοντας στην ενότητα Σχετικά με εμάς της ιστοσελίδας μας.

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τους Όρους μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε το Zeevou!

Αναθέτων φορέας: Zeevou Limited

1ος όροφος Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands

© Zeevou Limited

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ CONTROLLER-TO-CONTROLLER

Αυτή η προσθήκη Controller-to-Controller ("CCA"), αποτελεί μέρος του Όροι Χρήσης, (η "Συμφωνία") μεταξύ της Zeevou Limited ("Zeevou") και Εσάς ("Πελάτης"). Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι το καθένα ξεχωριστός και ανεξάρτητος Ελεγκτής οποιουδήποτε Προσωπικού Δεδομένου. Τα Μέρη δεν επεξεργάζονται και δεν θα επεξεργάζονται Συμπεριλαμβανόμενα Δεδομένα ως από κοινού ελεγκτές. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ισχύουν γι 'αυτό ως υπεύθυνος ελέγχου βάσει του GDPR και κάθε μέρος είναι υπεύθυνο ατομικά και χωριστά για τη δική του συμμόρφωση.

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΟΧ
1.1 Ορισμοί

Σε αυτό το CCA:

"Συμφωνημένοι Σκοποί": σημαίνει τη χρήση της Υπηρεσίας Zeevou από τον Πελάτη (σύμφωνα με τη Συμφωνία) όπως επιτρέπεται από τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων για την οποία η Zeevou θα παρέχει πρόσβαση στα Κοινόχρηστα Προσωπικά Δεδομένα (όπως ορίζεται παρακάτω) όταν ο Πελάτης χρησιμοποιεί η υπηρεσία Zeevou.

«Νομοθεσία προστασίας δεδομένων»: σημαίνει όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR») και τυχόν εφαρμοστέων εθνικών νομοθετικών διατάξεων, κανονισμών και παράγωγου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν δεν είναι πλέον μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε ή επικαιροποιήθηκε κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης αλλά δεν περιορίζεται στην οδηγία περί απορρήτου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58 / ΕΚ), τους κανονισμούς για το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ) 2003 (SI 2003/2426) και τον νόμο για την προστασία δεδομένων 2018.

«Προσωπικά δεδομένα ΕΕ»: τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με υποκείμενα δεδομένων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την ημερομηνία της παρούσας CCA) που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Zeevou αποκλειστικά για λογαριασμό του Πελάτη με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας Zeevou.

«Επιτρεπόμενοι παραλήπτες»: σημαίνει τα μέρη της Συμφωνίας και οι Χρήστες.

«Κοινόχρηστα προσωπικά δεδομένα»: σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα που προστίθενται στην υπηρεσία Zeevou από τη Zeevou και κοινοποιούνται στον πελάτη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα κοινόχρηστα προσωπικά δεδομένα δεν θα περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα της ΕΕ, τα δεδομένα χρήστη, τις σημειώσεις ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

"Υπηρεσία Zeevou": σημαίνει το λογισμικό διαχείρισης φιλοξενίας που διατίθεται από τη Zeevou στον Πελάτη.

"Χρήστης": σημαίνει υπάλληλος ή σύμβουλος Πελάτη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Πελάτη και έχει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Zeevou σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας

«Δεδομένα χρήστη»: τα Προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ΕΕ

1.2 Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Αυτή η Ενότητα 1 καθορίζει το πλαίσιο για την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων από τη Zeevou στον Πελάτη ως ελεγκτή. Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι τα κοινόχρηστα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο για τους συμφωνημένους σκοπούς. Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στη Zeevou σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 1 δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε επεξεργασία από τον Πελάτη που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνηθέντων σκοπών.

1.3 Επίδραση της μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων και κάθε ουσιώδης παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων από ένα μέρος, εάν δεν αποκατασταθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση από το άλλο μέρος, αιτιολογεί άλλο μέρος να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεσο αποτέλεσμα.

1.4 Διασυνοριακές μεταφορές. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν τις τυπικές συμβατικές ρήτρες για τους ελεγκτές, όπως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της απόφασης 2004/915 / ΕΚ, επισυνάπτονται στο παρόν ως έκθεμα Α («SCC») και έκαναν μέρος της συμφωνίας στο σύνολό τους.

1.5 Υποχρεώσεις πελατών. Ο πελάτης:

 1. (i) επεξεργάζεται τα Κοινόχρηστα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τον Συμφωνημένο Στόχο ή (ii) διασφαλίζει ότι διαθέτει όλες τις απαραίτητες ειδοποιήσεις και συγκαταθέσεις για να επιτρέψει τη νόμιμη επεξεργασία των Κοινοποιημένων Προσωπικών Δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους Συμφωνημένους Στόχους σύμφωνα με τα Δεδομένα Προστασία της νομοθεσίας και συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία.
 2. να μην αποκαλύπτει ή να επιτρέπει την πρόσβαση στα Κοινόχρηστα Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους Επιτρεπόμενους Παραλήπτες.
 3. να διασφαλίσει ότι όλοι οι επιτρεπόμενοι παραλήπτες υπόκεινται σε γραπτές συμβατικές υποχρεώσεις (στην περίπτωση χρηστών, στο βαθμό που τέτοιες υποχρεώσεις μπορούν να επιβληθούν σε άτομα) σχετικά με τα κοινόχρηστα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας) που δεν είναι λιγότερο επαχθή από εκείνα που επιβάλλονται από αυτό το τμήμα 1 ·
 4. να διασφαλίσει ότι έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία επανεξετάζονται και εγκρίνονται από τη Zeevou, εάν ζητηθεί εύλογα, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και από τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή ζημία προσωπικών δεδομένων ·
 5. να μην μεταβιβάσει προσωπικά δεδομένα που ελήφθησαν από τη Zeevou εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν ο Πελάτης διασφαλίσει ότι (i) η μεταφορά γίνεται σε χώρα εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παροχή επαρκούς προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR στο άρθρο 46 του GDPR · ή (iii) μία από τις παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες καταστάσεις στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ ισχύει για τη μεταφορά · και
 6. διαγράψτε (παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση καταστροφής) ή επιστρέψτε τα Κοινόχρηστα Προσωπικά Δεδομένα και αντίγραφα αυτών στη Zeevou εντός εξήντα (60) ημερών μετά το τέλος της παροχής της Υπηρεσίας Zeevou στον Πελάτη ή / και ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος της Zeevou, εκτός εάν απαιτείται από νόμος για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και άμεση καθοδήγηση τρίτων με τα οποία ο Πελάτης έχει κοινοποιήσει Κοινόχρηστα Προσωπικά Δεδομένα για άμεση διαγραφή αυτών των Κοινόχρηστων Προσωπικών Δεδομένων.
 7. να μην αποκαλύπτει ή να δημοσιεύει κανένα Κοινόχρηστο Προσωπικό Δεδομένο ως απάντηση σε αίτημα πρόσβασης στο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς πρώτα να συμβουλευτεί τη Ζέεβου όπου είναι δυνατόν.
 8. ενημερώστε αμέσως τη Zeevou σχετικά με την παραλαβή οποιουδήποτε αιτήματος πρόσβασης στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το Κεφάλαιο III του GDPR («θέμα πρόσβασης στο θέμα»).
 9. να ενημερώσετε τη Zeevou χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για να ενημερωθείτε για τυχόν παραβίαση ή παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτής της ειδοποίησης δεν θα ερμηνευθεί ως αναγνώριση σφάλματος ή ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση ή παραβίαση · και
 10. διατηρεί πλήρη και ακριβή αρχεία και πληροφορίες για να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με την παρούσα Ενότητα 1.

1.6 Αμοιβαία συνδρομή. Κάθε μέρος βοηθά το άλλο στο να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τα Κοινόχρηστα Προσωπικά Δεδομένα. Ειδικότερα, κάθε μέρος:

 1. να παράσχετε στο άλλο μέρος εμπορικά εύλογη βοήθεια για τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε αίτημα πρόσβασης στο θέμα · και
 2. παρέχει κάθε εμπορικά λογική βοήθεια στο άλλο μέρος, με κόστος του άλλου μέρους, για την απάντηση σε οποιοδήποτε αίτημα από ένα υποκείμενο δεδομένων και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια, τις ειδοποιήσεις παραβίασης, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαβουλεύσεις και αιτήματα από εποπτικές αρχές ή ρυθμιστικές αρχές.

Η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για οποιαδήποτε βοήθεια προσφέρεται για τη συμμόρφωση με τα αιτήματα πρόσβασης στο θέμα.

1.7 Αιτήματα πρόσβασης στο θέμα. Εάν ο Πελάτης υποβάλει αίτημα πρόσβασης στο Zeevou για τις πληροφορίες που συλλέγονται και διατηρούνται από την Υπηρεσία Zeevou του Πελάτη, αυτό θα παρέχεται με λογικό κόστος από τη Zeevou εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η Zeevou ενδέχεται να απαιτήσει από τον Πελάτη να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να ανακτήσει τα δεδομένα, λεπτομέρειες των οποίων θα διατεθούν στον Πελάτη από τη Zeevou στο σημείο έρευνας.

1.8 Κοινοποίηση δεδομένων από τον πελάτη με την υπηρεσία Zeevou. Οποιαδήποτε δεδομένα κοινοποιούνται από τον Πελάτη στην Υπηρεσία Zeevou, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με πιθανές δόλιες κρατήσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Zeevou και να διανεμηθούν σε άλλους κεντρικούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Zeevou.

2. Αποζημίωση Ο Πελάτης θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζεται και θα κρατά αβλαβές τη Zeevou, τους συνεργάτες της, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών, διαδικασιών, εξόδων, απωλειών, ζημιών και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό κυβερνητικών ερευνών, καταγγελιών και ενεργειών) και λογικών δικηγόρων «αμοιβές που σχετίζονται με ή προκύπτουν από παραβίαση του παρόντος CCA από τον Πελάτη. Ανεξάρτητα από το αντίθετο της Συμφωνίας, οι υποχρεώσεις αποζημίωσης του Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 2 δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ευθύνης που ορίζονται στη Συμφωνία.

3. Ολοκλήρωση. Αυτή η CCA συνιστά τροποποίηση της συμφωνίας. Αυτή η CCA, συμπεριλαμβανομένων των SCC, και η Συμφωνία αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. Οι υποχρεώσεις της Zeevou που περιλαμβάνονται σε αυτήν την CCA υπόκεινται σε τυχόν περιορισμούς ευθύνης που ορίζονται στη Συμφωνία. Οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την CCA είναι επιπλέον των άλλων υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτής της CCA και οποιωνδήποτε άλλων όρων της Συμφωνίας, θα διέπονται οι όροι αυτής της CCA. Για την αποφυγή αμφιβολιών, στο βαθμό που η συμφωνία αποκλείει οποιουσδήποτε τύπους πληροφοριών από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν για τα Προσωπικά Δεδομένα της ΕΕ.  

4. Κατασκευή. Σε αυτό το CCA, εκτός εάν εμφανιστεί μια σαφής αντίθετη πρόθεση: (α) όταν δεν είναι ασυμβίβαστη με το πλαίσιο, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ένταση περιλαμβάνουν τη μελλοντική ένταση και το αντίστροφο και οι λέξεις στον πληθυντικό αριθμό περιλαμβάνουν τον ενικό αριθμό και το αντίστροφο. (β) η αναφορά σε οποιοδήποτε άτομο περιλαμβάνει τους διαδόχους και τους εκπροσώπους αυτού του προσώπου, αλλά, εάν ισχύει, μόνο εάν οι διάδοχοι και οι εκπρόσωποι αυτοί δεν απαγορεύονται από την παρούσα CCA · (γ) η αναφορά σε οποιοδήποτε φύλο περιλαμβάνει το άλλο φύλο · (δ) αναφορά σε οποιαδήποτε συμφωνία, έγγραφο ή μέσο σημαίνει τέτοια συμφωνία, έγγραφο ή μέσο όπως τροποποιήθηκε ή τροποποιήθηκε και ισχύει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους όρους της και περιλαμβάνει όλα τα πρόσθετα, τα εκθέματα και τα χρονοδιαγράμματα αυτής · ε) οι τίτλοι και οι υπότιτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το CCA χρησιμοποιούνται μόνο για ευκολία και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία ή την ερμηνεία αυτού του CCA · (στ) «κατωτέρω», «στο παρόν», «στο παρόν», και λέξεις παρόμοιας εισαγωγής θεωρούνται ως παραπομπές σε αυτήν την CCA στο σύνολό της και όχι σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη Ενότητα ή Υποτμήμα αυτής της CCA · και (ζ) «συμπερίληψη» (και με συσχετιστική σημασία, «συμπερίληψη») σημαίνει χωρίς περιορισμό της γενικότητας οποιασδήποτε περιγραφής που προηγείται αυτού του όρου.

Τελευταία ενημέρωση στις 31 Μαΐου 2019.

Έκθεμα Α

Τυπικές συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Κοινότητα σε τρίτες χώρες (μεταφορές ελεγκτών σε ελεγκτές)

Συμφωνία μεταφοράς δεδομένων

μεταξύ

Zeevou, Inc. (εφεξής «εξαγωγέας δεδομένων»)

Πελάτης (εφεξής «εισαγωγέας δεδομένων»)

κάθε ένα «πάρτι». μαζί «τα πάρτι».

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των ρητρών:

 1. «Προσωπικά δεδομένα», «ειδικές κατηγορίες δεδομένων / ευαίσθητα δεδομένα», «επεξεργασία / επεξεργασία», «υπεύθυνος επεξεργασίας», «επεξεργαστής», «υποκείμενο δεδομένων» και «εποπτική αρχή / αρχή» θα έχουν την ίδια έννοια όπως στην οδηγία 95 / 46 / ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 («αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων στην επικράτεια στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων) ·
 1. «Εξαγωγέας δεδομένων»: ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα ·
 1. «Εισαγωγέας δεδομένων»: ο υπεύθυνος επεξεργασίας που συμφωνεί να λάβει από τον εξαγωγέα δεδομένων προσωπικά δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους αυτών των ρητρών και ο οποίος δεν υπόκειται σε σύστημα τρίτης χώρας που εξασφαλίζει επαρκή προστασία ·
 1. «Ρήτρες» σημαίνει αυτές τις συμβατικές ρήτρες, οι οποίες είναι ένα ανεξάρτητο έγγραφο που δεν ενσωματώνει εμπορικούς όρους που καθορίζονται από τα μέρη στο πλαίσιο ξεχωριστών εμπορικών συμφωνιών.

Οι λεπτομέρειες της μεταφοράς (καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται) καθορίζονται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ρητρών.

I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ εξαγωγέα δεδομένων

Ο εξαγωγέας δεδομένων εγγυάται και αναλαμβάνει ότι:

 1. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και μεταφερθεί σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για τον εξαγωγέα δεδομένων.
 1. Έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να προσδιορίσει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων είναι σε θέση να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις βάσει αυτών των ρητρών.
 1. Θα παράσχει στον εισαγωγέα δεδομένων, όταν του ζητηθεί, αντίγραφα των σχετικών νόμων περί προστασίας δεδομένων ή αναφορές σε αυτούς (όπου απαιτείται, και χωρίς να περιλαμβάνονται νομικές συμβουλές) της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων.
 1. Θα απαντήσει σε έρευνες από τα υποκείμενα των δεδομένων και την αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον εισαγωγέα δεδομένων, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων θα ανταποκριθεί έτσι, οπότε ο εξαγωγέας δεδομένων θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στον εύλογο δυνατό βαθμό και με τις πληροφορίες που είναι εύλογα διαθέσιμες σε αυτήν, εάν ο εισαγωγέας δεδομένων δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Οι απαντήσεις θα γίνουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 1. Θα παράσχει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο των ρητρών σε υποκείμενα δεδομένων που είναι τρίτοι δικαιούχοι σύμφωνα με τη ρήτρα III, εκτός εάν οι ρήτρες περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, οπότε ενδέχεται να καταργήσει τέτοιες πληροφορίες. Σε περίπτωση κατάργησης πληροφοριών, ο εξαγωγέας δεδομένων ενημερώνει γραπτώς τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τον λόγο για την αφαίρεση και το δικαίωμά τους να επισύρουν την προσοχή στην αρχή. Ωστόσο, ο εξαγωγέας δεδομένων συμμορφώνεται με απόφαση της αρχής σχετικά με την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ρητρών από τα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν συμφωνήσει να σέβονται το απόρρητο των εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν αφαιρεθεί. Ο εξαγωγέας δεδομένων παρέχει επίσης αντίγραφο των ρητρών στην αρχή όπου απαιτείται.
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο εισαγωγέας δεδομένων εγγυάται και αναλαμβάνει ότι:

 1. Θα διαθέτει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και τα οποία παρέχουν επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και η φύση της τα δεδομένα που προστατεύονται.
 1. Θα έχει εφαρμόσει διαδικασίες έτσι ώστε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εξουσιοδοτεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, θα σέβεται και θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του εισαγωγέα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός επεξεργαστή δεδομένων, υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν εντολών του εισαγωγέα δεδομένων. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει για άτομα εξουσιοδοτημένα ή υποχρεωτικά από νόμο ή κανονισμό να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.
 1. Δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει, κατά τη στιγμή που συνάπτει αυτές τις ρήτρες, την ύπαρξη τοπικών νόμων που θα είχαν σημαντική αρνητική επίπτωση στις εγγυήσεις που προβλέπονται από αυτές τις ρήτρες, και θα ενημερώσει τον εξαγωγέα δεδομένων (που θα περάσει μια τέτοια κοινοποίηση στην αρχή, όπου απαιτείται), εάν γνωρίζει αυτούς τους νόμους.
 1. Θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που περιγράφονται στο Παράρτημα Β, και έχει τη νομική αρχή να παρέχει τις εγγυήσεις και να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που ορίζονται σε αυτές τις ρήτρες.
 1. Θα προσδιορίσει στον εξαγωγέα δεδομένων ένα σημείο επαφής εντός του οργανισμού του που είναι εξουσιοδοτημένο να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και θα συνεργάζεται καλόπιστα με τον εξαγωγέα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων και την αρχή σχετικά με όλες αυτές τις έρευνες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος . Σε περίπτωση νομικής διάλυσης του εξαγωγέα δεδομένων, ή εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει, ο εισαγωγέας δεδομένων θα αναλάβει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ρήτρας (ε).
 1. Κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα δεδομένων, παρέχει στον εξαγωγέα δεδομένων αποδεικτικά στοιχεία οικονομικών πόρων επαρκών για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τη ρήτρα III (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη).
 1. Κατόπιν εύλογου αιτήματος του εξαγωγέα δεδομένων, θα υποβάλει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τα έγγραφα που απαιτούνται για την επεξεργασία σε έλεγχο, έλεγχο και / ή πιστοποίηση από τον εξαγωγέα δεδομένων (ή οποιουσδήποτε ανεξάρτητους ή αμερόληπτους πράκτορες ή ελεγκτές επιθεώρησης, που επιλέγονται από τα δεδομένα εξαγωγέας και δεν έχει εύλογα αντίρρηση από τον εισαγωγέα δεδομένων) να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τις εγγυήσεις και τις δεσμεύσεις των εν λόγω ρητρών, με λογική ειδοποίηση και κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας. Το αίτημα θα υπόκειται σε οποιαδήποτε απαραίτητη συγκατάθεση ή έγκριση από μια ρυθμιστική ή εποπτική αρχή στη χώρα του εισαγωγέα δεδομένων, την οποία συγκατάθεση ή έγκριση θα προσπαθήσει να λάβει ο εισαγωγέας δεδομένων εγκαίρως.
 1. Θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, κατά την επιλογή του, σύμφωνα με τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων που ορίζονται στο Παράρτημα Α.
 2. Δεν θα αποκαλύψει ούτε θα μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εκτός εάν ειδοποιήσει τον εξαγωγέα δεδομένων για τη μεταφορά και
 1. ο τρίτος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει ότι μια τρίτη χώρα παρέχει επαρκή προστασία, ή
 2. ο τρίτος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπογράφει αυτές τις ρήτρες ή άλλη συμφωνία μεταφοράς δεδομένων εγκεκριμένη από αρμόδια αρχή στην ΕΕ, ή
 3. στα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δοθεί η ευκαιρία να αντιταχθούν, αφού ενημερωθούν για τους σκοπούς της μεταφοράς, τις κατηγορίες παραληπτών και το γεγονός ότι οι χώρες στις οποίες εξάγονται δεδομένα ενδέχεται να έχουν διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων, ή
 4. Όσον αφορά τις μεταγενέστερες μεταφορές ευαίσθητων δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη σαφή συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω μεταφορά
III. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
 1. Κάθε μέρος ευθύνεται έναντι των άλλων μερών για ζημίες που προκαλεί από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των ρητρών. Η ευθύνη μεταξύ των μερών περιορίζεται στην πραγματική ζημία που υπέστη. Οι ποινικές αποζημιώσεις (δηλαδή αποζημιώσεις που προορίζονται να τιμωρήσουν ένα μέρος για την εξωφρενική συμπεριφορά του) αποκλείονται συγκεκριμένα. Κάθε μέρος ευθύνεται για τα υποκείμενα των δεδομένων για ζημίες που προκαλεί από οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων βάσει αυτών των ρητρών. Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη του εξαγωγέα δεδομένων βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων.
 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι ένα υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει ως δικαιούχο τρίτων αυτήν την ρήτρα και τις ρήτρες I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) και VII κατά του εισαγωγέα δεδομένων ή του εξαγωγέα δεδομένων, για την αντίστοιχη παράβαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον αφορά στα προσωπικά του δεδομένα, και αποδέχεστε τη δικαιοδοσία για το σκοπό αυτό στη χώρα εγκατάστασης του εξαγωγέα δεδομένων. Σε περιπτώσεις που αφορούν ισχυρισμούς παραβίασης από τον εισαγωγέα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει πρώτα να ζητήσει από τον εξαγωγέα δεδομένων να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να επιβάλει τα δικαιώματά του κατά του εισαγωγέα δεδομένων · Εάν ο εξαγωγέας δεδομένων δεν προβεί σε τέτοια ενέργεια εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ένας μήνας), το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί στη συνέχεια να επιβάλει τα δικαιώματά του απευθείας στον εισαγωγέα δεδομένων. Ένα υποκείμενο δεδομένων δικαιούται να προβεί απευθείας σε εξαγωγέα δεδομένων που δεν έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να προσδιορίσει ότι ο εισαγωγέας δεδομένων είναι σε θέση να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις βάσει αυτών των ρητρών (ο εξαγωγέας δεδομένων έχει το βάρος να αποδείξει ότι κατέβαλε εύλογες προσπάθειες ).
IV. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αυτές οι ρήτρες διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων, με εξαίρεση τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τη ρήτρα II (η), η οποία εφαρμόζεται μόνο εάν επιλέχθηκε έτσι από τον εισαγωγέα δεδομένων βάσει αυτής της ρήτρας.

V. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΡΧΗ
 1. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αξίωσης που υποβάλλεται από υποκείμενο δεδομένων ή από την αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εναντίον ενός ή και των δύο μερών, τα μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο για οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές ή αξιώσεις και θα συνεργαστούν με μια άποψη να τα καταφέρνει φιλικά εγκαίρως.
 1. Τα μέρη συμφωνούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε γενικά διαθέσιμη μη δεσμευτική διαδικασία διαμεσολάβησης που ξεκίνησε από ένα υποκείμενο δεδομένων ή από την αρχή. Εάν συμμετέχουν στη διαδικασία, οι διάδικοι μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν εξ αποστάσεως (όπως μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων). Τα μέρη συμφωνούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία διαιτησίας, διαμεσολάβησης ή άλλης διαδικασίας επίλυσης διαφορών που αναπτύχθηκε για διαφορές προστασίας δεδομένων.
 1. Κάθε μέρος συμμορφώνεται με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου της χώρας εγκατάστασης του εξαγωγέα δεδομένων ή της αρχής που είναι οριστική και κατά της οποίας δεν είναι δυνατή η περαιτέρω ένσταση.

VI. ΛΗΞΗ
 1. Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεδομένων παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτές τις ρήτρες, τότε ο εξαγωγέας δεδομένων μπορεί προσωρινά να αναστείλει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στον εισαγωγέα δεδομένων έως ότου επιδιορθωθεί η παράβαση ή καταγγελθεί η σύμβαση.
 1. Σε περίπτωση που:
 1. η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εισαγωγέα δεδομένων έχει ανασταλεί προσωρινά από τον εξαγωγέα δεδομένων για περισσότερο από ένα μήνα σύμφωνα με την παράγραφο (α) ·
 2. Η συμμόρφωση του εισαγωγέα δεδομένων με αυτές τις ρήτρες θα τον έβαλε σε παράβαση των νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων του στη χώρα εισαγωγής ·
 3. ο εισαγωγέας δεδομένων παραβιάζει ουσιωδώς ή επίμονα τυχόν εγγυήσεις ή δεσμεύσεις που του παρέχει βάσει αυτών των ρητρών ·
 4. τελική απόφαση κατά της οποίας δεν είναι δυνατή η περαιτέρω έφεση από αρμόδιο δικαστήριο της χώρας εγκατάστασης του εξαγωγέα δεδομένων ή της αρχής, σύμφωνα με τους οποίους υπήρξε παραβίαση των ρητρών από τον εισαγωγέα δεδομένων ή τον εξαγωγέα δεδομένων · ή
 5. υποβάλλεται αναφορά για τη διοίκηση ή την εκκαθάριση του εισαγωγέα δεδομένων, είτε με προσωπική είτε επιχειρηματική ιδιότητα, ποια αναφορά δεν απορρίπτεται εντός της ισχύουσας προθεσμίας για τέτοια απόλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία · γίνεται μια σειρά εκκαθάρισης. ένας παραλήπτης διορίζεται για οποιοδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία · διορίζεται διαχειριστής σε πτώχευση, εάν ο εισαγωγέας δεδομένων είναι άτομο · μια εταιρική εθελοντική ρύθμιση ξεκινά από αυτήν. ή οποιοδήποτε ισοδύναμο συμβάν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία συμβαίνει

τότε ο εξαγωγέας δεδομένων, με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει κατά του εισαγωγέα δεδομένων, δικαιούται να καταγγείλει αυτές τις ρήτρες, οπότε η αρχή ενημερώνεται όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις που καλύπτονται από τα (i), (ii) ή (iv) παραπάνω, ο εισαγωγέας δεδομένων μπορεί επίσης να καταγγείλει αυτές τις ρήτρες.

 1. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει αυτές τις ρήτρες εάν (i) εκδοθεί απόφαση θετικής επάρκειας της Επιτροπής βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (ή τυχόν αντικατασταθέν κείμενο) σε σχέση με τη χώρα (ή έναν τομέα αυτής) στην οποία τα δεδομένα μεταφέρονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εισαγωγέα δεδομένων, ή (ii) Η οδηγία 95/46 / ΕΚ (ή οποιοδήποτε αντικαταστάσιμο κείμενο) εφαρμόζεται άμεσα σε μια τέτοια χώρα.
 1. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο τερματισμός αυτών των ρητρών ανά πάσα στιγμή, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και για οποιονδήποτε λόγο (εκτός από την καταγγελία σύμφωνα με τη ρήτρα VI στοιχείο γ)) δεν τους εξαιρεί από τις υποχρεώσεις ή / και τους όρους υπό τις ρήτρες σχετικά με την επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται.

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

Τα μέρη δεν μπορούν να τροποποιήσουν αυτές τις ρήτρες εκτός από την ενημέρωση οποιωνδήποτε πληροφοριών στο Παράρτημα Β, οπότε θα ενημερώσουν την αρχή όπου απαιτείται. Αυτό δεν εμποδίζει τα μέρη να προσθέσουν πρόσθετες εμπορικές ρήτρες όπου απαιτείται.

VIII. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι λεπτομέρειες της μεταφοράς και των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται στο Παράρτημα Β. Τα μέρη συμφωνούν ότι το Παράρτημα Β μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες τις οποίες δεν θα αποκαλύψουν σε τρίτα μέρη, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή σε απάντηση σε αρμόδιο ρυθμιστικό ή κυβερνητικό πρακτορείο, ή όπως απαιτείται βάσει της ρήτρας (ε). Τα μέρη μπορούν να εκτελέσουν πρόσθετα παραρτήματα για την κάλυψη πρόσθετων μεταφορών, τα οποία θα υποβληθούν στην αρχή όπου απαιτείται. Το παράρτημα Β μπορεί, εναλλακτικά, να συνταχθεί για να καλύψει πολλαπλές μεταφορές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Περιορισμός σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ή να κοινοποιηθούν περαιτέρω μόνο για σκοπούς που περιγράφονται στο Παράρτημα Β ή στη συνέχεια να εγκριθούν από το υποκείμενο των δεδομένων.

2. Ποιότητα και αναλογικότητα των δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, να ενημερώνονται. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι επαρκή, σχετικά και να μην είναι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους μεταφέρονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

3. Διαφάνεια: Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της δίκαιης επεξεργασίας (όπως πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και για τη μεταφορά), εκτός εάν αυτές οι πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί από τον εξαγωγέα δεδομένων.

4. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα: Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που είναι κατάλληλα για τους κινδύνους, όπως κατά της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, που παρουσιάζεται από την επεξεργασία. Κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός επεξεργαστή, δεν πρέπει να επεξεργάζεται τα δεδομένα εκτός από οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

5. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης: Όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 95/46 / ΕΚ, στα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου, να παρέχονται οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με αυτά που κατέχει ένας οργανισμός, εκτός από αιτήματα που είναι προφανώς καταχρηστικά, βάσει αδικαιολόγητων διαστημάτων ή του αριθμού τους ή του επαναλαμβανόμενου ή συστηματικού χαρακτήρα τους, ή για τα οποία δεν χρειάζεται να παραχωρηθεί πρόσβαση βάσει της νομοθεσίας της χώρας του εξαγωγέα δεδομένων. Υπό την προϋπόθεση ότι η αρχή έχει δώσει την προηγούμενη έγκρισή της, δεν απαιτείται επίσης πρόσβαση όταν αυτό θα ήταν πιθανό να βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα του εισαγωγέα δεδομένων ή άλλων οργανισμών που ασχολούνται με τον εισαγωγέα δεδομένων και τέτοια συμφέροντα δεν παρακάμπτονται από τα συμφέροντα για θεμελιώδη στοιχεία. δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Οι πηγές των προσωπικών δεδομένων δεν χρειάζεται να προσδιοριστούν όταν αυτό δεν είναι δυνατό με εύλογες προσπάθειες ή όταν θα παραβιαστούν τα δικαιώματα άλλων ατόμων εκτός από το άτομο. Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία όταν είναι ανακριβή ή επεξεργασμένα βάσει αυτών των αρχών. Εάν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι αμφιβολίας για τη νομιμότητα του αιτήματος, ο οργανισμός μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω αιτιολογήσεις προτού προχωρήσει σε διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή. Η κοινοποίηση οποιασδήποτε διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής σε τρίτους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα δεν χρειάζεται να γίνει όταν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ένα υποκείμενο των δεδομένων πρέπει επίσης να μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη του κατάσταση. Το βάρος της απόδειξης για οποιαδήποτε άρνηση βαρύνει τον εισαγωγέα δεδομένων και το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί πάντα να αμφισβητήσει την άρνηση ενώπιον της αρχής.

6. Ευαίσθητα δεδομένα: Ο εισαγωγέας δεδομένων λαμβάνει πρόσθετα μέτρα (π.χ. σχετικά με την ασφάλεια) που είναι απαραίτητα για την προστασία τέτοιων ευαίσθητων δεδομένων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του βάσει της ρήτρας II.

7. Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ: Όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες που να επιτρέπουν στο υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή να «εξαιρεθεί» από τη χρήση των δεδομένων του για τέτοιους σκοπούς.

8. Αυτοματοποιημένες αποφάσεις: Για τους σκοπούς της παρούσας «αυτοματοποιημένη απόφαση» νοείται απόφαση του εξαγωγέα δεδομένων ή του εισαγωγέα δεδομένων που παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με ένα υποκείμενο δεδομένων ή επηρεάζει σημαντικά ένα υποκείμενο δεδομένων και βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προορίζονται να αξιολογήσει ορισμένες προσωπικές πτυχές που σχετίζονται με αυτόν, όπως η απόδοσή του στην εργασία, η πιστοληπτική ικανότητα, η αξιοπιστία, η συμπεριφορά κ.λπ. Ο εισαγωγέας δεδομένων δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με θέματα προσώπων, εκτός εάν:

(Α)

   i) οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από τον εισαγωγέα δεδομένων κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων, και

   (ii) (το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα αποτελέσματα μιας σχετικής αυτοματοποιημένης απόφασης με έναν εκπρόσωπο των μερών που λαμβάνουν τέτοια απόφαση ή άλλως να προβούν σε εκπροσώπηση σε αυτά τα μέρη.

or

 (β) εφόσον ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία του εξαγωγέα δεδομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Υποκείμενα δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων:

Οι επισκέπτες

Παροχείς Υπηρεσιών

Σκοποί της μεταφοράς

Η μεταφορά γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την παροχή της Υπηρεσίας Zeevou από τον εξαγωγέα δεδομένων στον εισαγωγέα δεδομένων.

Κατηγορίες δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση σπιτιού, φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

Έγγραφο αναγνώρισης που εκδόθηκε από την κυβέρνηση

Ιθαγένεια

Ηλεκτρονική Υπογραφή

Αριθμός εγγραφής οχήματος (όπου έχει γίνει κράτηση στάθμευσης)

Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διαμονής σας, όπως προϋπολογισμός, διάρκεια διαμονής και τύπο καταλύματος

διεύθυνση IP

Πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας

Οι πληροφορίες παρακολούθησης μεταβιβάστηκαν στο Zeevou μέσω διαφημιστικών συνεργατών ή συνεργατών αναφοράς

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας και αλληλεπιδράσεις με τη διεπαφή της Υπηρεσίας

Παραλήπτες

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο στους ακόλουθους παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών:

Οικοδεσπότες

Παροχείς Υπηρεσιών

Ευαίσθητα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων:

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση σπιτιού, φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

Έγγραφο αναγνώρισης που εκδόθηκε από την κυβέρνηση

Ιθαγένεια

Ηλεκτρονική Υπογραφή

διεύθυνση IP

Πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας

Πληροφορίες εγγραφής προστασίας δεδομένων του εξαγωγέα δεδομένων

Ονομα οργάνωσης:

Zeevou Limited

Αριθμός αναφοράς:

ZA510875

Κερκίδα:

Tier 1

Πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες (όρια αποθήκευσης και άλλες σχετικές πληροφορίες)

Μετά τη Λήξη της Συμφωνίας, η Zeevou διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αντίγραφο οποιωνδήποτε δεδομένων που παρέχονται στην Υπηρεσία Zeevou από τον Πελάτη επ 'αόριστον. Με την επιφύλαξη ότι ο Πελάτης έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του βάσει της Συμφωνίας, η Zeevou θα παρέχει βοήθεια στον Πελάτη για την εξαγωγή των δεδομένων του ή τη μεταφορά τους σε άλλον πάροχο με αντάλλαγμα μια επιπλέον πληρωμή, η οποία θα εξαρτηθεί από το ποσό της εργασίας που απαιτείται για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών . Αυτή η βοήθεια θα είναι διαθέσιμη έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης.

 
 
Μεταβείτε στην κορυφή

Επικοινωνήστε μαζί μας