en

Интеграција на OpenAPI & Zeevou

Нашиот OpenAPI сега е достапен за проширување на нашата постојано растечка листа на вредни нови интеграции можеби на нашите домаќини-партнери ќе им треба да ја подобрат ефикасноста на нивните деловни активности. Сега можете да ја поврзете вашата сметка Zeevou со кој било софтвер што ви треба и да ги споделувате податоците без напор преку нашиот OpenAPI (Интерфејс за програмирање апликации). Нашиот OpenAPI е достапен за развивачи, даватели на софтвер и клиенти кои сакаат да градат интеграција со нас, да комуницираат со нашиот систем, да ги промовираат своите деловни активности и да обезбедат повисоко ниво на автоматизација.
Интеграција во Зеево со логото на OpenAPI

Карактеристики на интеграција

Поврзете се со друг софтвер по избор
Постигнете повисоко ниво на автоматизација
Посетете се до Зеву и интегрирајте се со нас

Дозволете ни да го направиме тешкото кревање за вас!

Автоматизирајте го вашиот бизнис и добијте време да растете.

Логото на OpenAPI
Дојдете до врв

Капка ни линија